کودک زبان شناس با استعداد

کودکان حتی قبل از اینکه بتوانند صحبت کنند، اطلاعات زیادی در مورد زبان دارند. تجربیات مختلف این امر را نشان داده است. در آزمایشگاه های مخصوص کودکان در باره رشد کودک تحقیق شده است. در مورد چگونگی یادگیری زبان کودکان نیز تحقیقاتی انجام شده است. کودکان از آنچه ما تا به حال فکر می کردیم باهوشترند. حتی کودکان شش ماهه دارای توانایی های زبانی بسیاری هستند. برای مثال، آنها می توانند زبان مادری خود را تشخیص دهند. کودکان فرانسوی و آلمانی نسبت به صدا عکس العمل های متفاوتی دارند. فشارهای روانی مختلف منجر به بروز رفتارهای متفاوت می شود. بنابراین کودکان آهنگ زبان خود را احساس می کنند. کودکان بسیار کوچک هم می توانند چند کلمه را به خاطر بسپارند. والدین در تکامل زبان کودکان نقش مهمی دارند. زیرا کودکان بلافاصله پس از تولّد نیاز به تعامل با دیگران دارند.

آنها می خواهند با مامان و بابا ارتباط برقرار کنند. امّا، این تعامل باید با احساسات و عواطف مثبت همراه باشد. والدین نباید هنگام صحبت با کودک خود تحت فشار روانی باشند. صحبت بسیار کم با آنها هم غلط است. فشار روانی یا سکوت می تواند اثرات منفی بر کودکان داشته باشد. تکامل زبان آنها می تواند به صورت منفی تحت تاثیر قرار گیرد. یادگیری کودکان از رحم مادر شروع می شود! آنها قبل از تولّد به حرف زدن واکنش نشان می دهند. آنها می توانند علائم صوتی را به دقت درک کنند. آنها پس از تولّد می توانند این علائم را تشخیص دهند. حتّی کودکانی که هنوز متولّد نشده اند نیز می توانند آهنگ زبان را تشخیص دهند. کودکان می توانند صدای مادر خود را در رحم بشنوند. بنابراین شما حتّی می توانید با کودکانی که هنوز متولّد نشده اند صحبت کنید. اما در این کار زیاده روی نکنید... کودک پس از تولّد هم وقت زیادی برای تمرین دارد!