Dünya dili İngilizce

İngilizce dünyada en yaygın olan dildir. En çok anadili ise Mandarin dilinde vardır, yani yüksek Çince. ,,Sadece'' 350 milyon insanın anadili İngilizce. Buna rağmen İngilizcenin diğer diller üzerinde büyük bir etkisi var. Bu dil 20. yüzyılın ortalarından beri büyük bir önem kazanmıştır. Bu özellikle Amerika’nın süper güç olma gelişimine bağlıdır. Birçok ülkede İngilizce okullarda birinci yabancı dil olarak okutulmaktadır. Uluslararası organizasyonlar ise İngilizceyi resmi dil olarak kullanmaktadırlar. İngilizce birçok ülkede aynı zamanda resmi dil ya da iletişim dilidir. Muhtemelen yakın zamanda bu fonksiyonu başka diller üstlenecektir. İngilizce bati Avrupa dillerine aittir. Bu durumda örneğin Almanca ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Son 1000 yılda ama dil çok değişime uğradı.

Eskiden İngilizce etkilenen bir dildi. Gramer işlevi olan birçok ekleri ama yok olmuştur. Bu yüzden günümüzde İngilizceyi izole olmuş bir dil olarak görebiliriz. Yani dil tipi Almancadan ziyade Çinceye benzemektedir. Gelecekte İngilizce daha da basitleşecektir. Düzensiz fiiller muhtemelen yok olacaktır. Başka Hint-Avrupa dilleri ile karşılaştırılınca İngilizce çok basit bir dil olarak kalıyor. Ama İngilizce yazım kuralları çok zor. Çünkü yazımı ve telaffuzu birbirinden çok farklılar. İngilizcenin imlası yüz yıllardan beri aynı. Telaffuzu ise çok değişti. Buna sonuç olarak günümüzde yazılımı tıpkı 1400 yıllarındaki konuşma şekli ile aynıdır. Telaffuzda da birçok düzensizlikler mevcut. Sadece ough harf birleşimi için 6 farklı telaffuz çeşidi bulunmaktadır. Kendiniz deneyin! – thorough, thought, through, rough, bough, cough.