زبان باسک

چهار زبان شناخته شده در اسپانیا وجود دارد. این زبان ها اسپانیائی، کاتالونیائی گالیسیائی و باسک هستند. زبان باسک تنها زبانی است که ریشه های لاتین ندارد. به این زبان در منطقه مرزی بین سپانیا و فرانسه سخن گفته می شود. حدود هشتصد هزار نفر به این زبان صحبت می کنند. باسک قدیمی ترین زبان در اروپاست. امّا منشا این زبان هنوز ناشناخته است. از این رو، باسک برای زبانشناسان امروز به صورت یک معما باقی مانده است. همچنین، باسک تنها زبان منزوی اروپاست. می توان گفت، که از نظر اصلیّت به هیچ زبان دیگری مربوط نیست. موقعیت جغرافیایی باسک می تواند دلیلی بر این امر باشد. مردم باسک به علت وجود کوه ها و شیب های آن همیشه در انزوا زندگی کرده اند. به این ترتیب، این زبان حتی پس از حمله هند و اروپاییان جان سالم بدر برد.

ریشه کلمه باسک به vascones لاتین بر می گردد. باسک ها خود را Euskaldunak، یا به زبان باسک مگویائیین می نامند. این نشان می دهد آنها چه اندازه با زبان خود یعنی Euskara شناخته می شوند. زبان یوسکارا قرن ها بیشتر به صورت شفاهی به نسل های بعدی منتقل شده است. بنابراین، تنها چند منبع کتبی از آن وجود دارد. این زبان هنوز به طور کامل، استاندارد نشده است. اکثر باسکی ها، دو یا چند زبانه هستند. اما زبان باسک راهنوز حفظ کرده اند. زیرا، منطقه باسک، یک منطقه خودمختار است. و این امر، فرآیند سیاست گذاری زبان و برنامه های فرهنگی را تسهیل می کند. در باسک کودکان می توانند میان آموزش اسپانیایی یا باسکی یکی را انتخاب کنند. همچنین انواع مختلف ورزش های سنتی در باسک وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد که فرهنگ و زبان باسک می تواند آینده ای داشته باشد. ضمنا، تمام جهان یک کلمه باسکی می داند. و آن نام خانوادگی "El Che" است - آری، درست است، چه گوارا!