Malta dili

İngilizcesini geliştirmek isteyen birçok Avrupalı Malta’ya seyahat eder. Çünkü bu Güney Avrupalı ada ülkesinde resmi dil İngilizcedir. Ve Malta birçok dil okulu ile meşhurdur. Dilbilimciler için ama bu ülke bundan dolayı ilgi çekici değildir. Onlar başka bir nedenden dolayı Malta ile ilgilenmektedirler. Malta Cumhuriyetinin başka bir resmi dili daha var: Malta dili (ya da Malti). Bu dil bir Arap lehçeden oluşmuştur. Böylece Malta Avrupa’nın tek Sami dilidir. Ancak sözdizimi ve fonolojisi Arapçadan farklıdır. Ve Malta dili de Latince harfler kullanmaktadır. Alfabesi yalnız bazı özel karakterler içermektedir. c ve y harfleri ise hiç yoktur. Kelime hazinesi birçok dilden öğeler taşımaktadır.

Burada özellikle Arapçanın yanı sıra İtalyanca ve İngilizce vardır. Ancak Fenikiciler ve Kartacalılar da dili etkilemişlerdir. O yüzden bazı araştırmacılar için Malti bir Arab-Kreol dilidir. Malta tarihinde farklı güçler tarafından işgal edilmiştir. Her biri Malta, Gozo ve Comino adalarında izlerini bırakmışlardır. Uzun bir zaman Malti sadece yerel bir günlük dildi. Ama ,,gerçek'' Maltalılar için hep anadili olarak kalmıştır ve sadece sözlü olarak aktarılmıştır. Ancak 19. Yüzyıldan itibaren o dilde yazmaya da başlanmıştır. Günümüzde bu dili konuşanın sayısı tahminen 330000 kişidir. 2004 den beri Malta Avrupa birliği üyesidir. Böylece Malti Avrupa’nın resmi dilleri arasındadır. Maltalılar için ama diller, kültürlerinin bir parçasıdır. Ve yabancıların Maltaca öğrenme isteği olunca bu onları mutlu etmektedir. Ne de olsa Malta’da dil okulu fazlası ile var...