גנים משפיעים על השפה

המוצא שלנו קובע את השפה שאנחנו דוברים. אבל גם הגנים שלנו אחראים לשפה שלנו. לתוצאה הזו הגיעו חוקרים מסקוטלנד. הם חקרו למה אנגלית כל כך שונה מסינית. וכך גם גילו שגם גנים משחקים בזה תפקיד. כי גנים משפיעים על התפתחות המוח שלנו. זאת אומרת, הם מעצבים את מבני המוח שלנו. וכך נקבעת היכולת שלנו ללמידת שפות. גרסות שונות של שני גנים הם חשובים במיוחד. כשגרסה שונה נדירה באוכלוסייה, אז מתפתחת לה שפה טונאלית. אז שפות טונאליות משומשות על ידי עמים שאין להם את הגרסה הזו. בשפות טונאליות קובע גובה הצליל את משמעות המילים. לשפות הטונאליות שייכת למשל השפה הסינית.

אבל אם גרסת הגן דומיננטית, מתפתחות להן שפות אחרות. אנגלית היא לא שפה טונאלית. הגרסאות של הגנים האלה לא מפוזרות בצורה שווה. זאת אומרת, שהן נפוצות פחות או יותר במקומות שונים בעולם. השפות שורדות רק כאשר הן מועברות הלאה. ולשם כך צריכים ילדים לחקות את שפת הוריהם. אז הם צריכים להכיר את השפה בצורה טובה. רק אז ניתן להעביר את השפה מגיל לגיל. גרסת הגן הישנה יותר היא זו המעודדת היווצרות שפות טונאליות. אז כנראה שבעבר היו יותר שפות טונאליות מהיום. אך אסור להפריז בערך המרכיב הגנטי. הוא יכול רק לתרום להבנת התפתחות השפות. אבל אין גן לאנגלית, וגם לא גן לסינית. כל אחד יכול ללמוד כל שפה. בשביל זה לא צריך גנים, אלא רק סקרנות ומשמעת!