آینده زبان ها

بیش از 1.3 میلیارد نفر به زبان چینی صحبت می کنند. به این ترتیب، زبان چینی بزرگ ترین زبان گفتاری در جهان است. این وضع برای سال های متمادی به همین ترتیب خواهد بود. آینده بسیاری از زبان های دیگر به نظر مثبت نمی رسد. زیرا بسیاری از زبان های محلی از بین خواهند رفت. در حال حاضر به حدود 6000 زبان مختلف صحبت می شود. اما کارشناسان پیش بینی می کنند که اکثر آنها در خطر انقراض قرار دارند. بدین معنی که حدود 90٪ از همه زبان ها ناپدید خواهند شد. بسیاری از آنها تنها در این قرن محو خواهند شد. یعنی هر روز یک زبان محو خواهد شد. معنی هر زبان نیز در آینده تغییر خواهد کرد. زبان انگلیسی هنوز در جایگاه دوم است. اما تعداد افرادی که به زبان های محلی صحبت می کنند ثابت نخواهد ماند.

علّت این امر تحوّلات جمعیتی است. در عرض چند دهه، زبان های دیگری غالب خواهند شد. هندی/اردو و عربی به زودی در مکان دوّم و سوّم قرار خواهند گرفت. و انگلیسی در جایگاه چهارم خواهد بود. آلمانی از لیست ده زبان اوّل کاملا حذف خواهد شد. در عوض، زبان مالایائی در عداد مهم ترین زبان ها قرار خواهد گرفت. در حالی که بسیاری از زبان ها می میرند، زبان های جدیدی ظهور خواهند کرد. آنها زبان های ترکیبی خواهند بود. از این ترکیبات زبانی بیشتر از هر جای دیگر در شهرها استفاده خواهد شد. انواع کاملا جدیدی از زبان نیز بوجود خواهند آمد. بنابراین در آینده اشکال مختلفی از زبان انگلیسی وجود خواهند داشت. تعداد افراد دو زبانه هم به طور قابل توجهی در سراسر جهان افزایش خواهد یافت. این که چگونه ما در آینده صحبت خواهیم کرد معلوم نیست. امّا می دانیم که حتی در 100 سال آینده زبان ها تغییر خواهند کرد. بنابراین یادگیری به این سرعت به پایان نخواهد رسید ...