‫آینده زبان ها‬

‫بیش از 1.3 میلیارد نفر به زبان چینی صحبت می کنند.‬ ‫به این ترتیب، زبان چینی بزرگ ترین زبان گفتاری در جهان است.‬ ‫این وضع برای سال های متمادی به همین ترتیب خواهد بود.‬ ‫آینده بسیاری از زبان های دیگر به نظر مثبت نمی رسد.‬ ‫زیرا بسیاری از زبان های محلی از بین خواهند رفت.‬ ‫در حال حاضر به حدود 6000 زبان مختلف صحبت می شود.‬ ‫اما کارشناسان پیش بینی می کنند که اکثر آنها در خطر انقراض قرار دارند.‬ ‫بدین معنی که حدود 90٪ از همه زبان ها ناپدید خواهند شد.‬ ‫بسیاری از آنها تنها در این قرن محو خواهند شد.‬ ‫یعنی هر روز یک زبان محو خواهد شد.‬ ‫معنی هر زبان نیز در آینده تغییر خواهد کرد.‬ ‫زبان انگلیسی هنوز در جایگاه دوم است.‬ ‫اما تعداد افرادی که به زبان های محلی صحبت می کنند ثابت نخواهد ماند.‬

‫علّت این امر تحوّلات جمعیتی است.‬ ‫در عرض چند دهه، زبان های دیگری غالب خواهند شد.‬ ‫هندی/اردو و عربی به زودی در مکان دوّم و سوّم قرار خواهند گرفت.‬ ‫و انگلیسی در جایگاه چهارم خواهد بود.‬ ‫آلمانی از لیست ده زبان اوّل کاملا حذف خواهد شد.‬ ‫در عوض، زبان مالایائی در عداد مهم ترین زبان ها قرار خواهد گرفت.‬ ‫در حالی که بسیاری از زبان ها می میرند، زبان های جدیدی ظهور خواهند کرد.‬ ‫آنها زبان های ترکیبی خواهند بود.‬ ‫از این ترکیبات زبانی بیشتر از هر جای دیگر در شهرها استفاده خواهد شد.‬ ‫انواع کاملا جدیدی از زبان نیز بوجود خواهند آمد.‬ ‫بنابراین در آینده اشکال مختلفی از زبان انگلیسی وجود خواهند داشت.‬ ‫تعداد افراد دو زبانه هم به طور قابل توجهی در سراسر جهان افزایش خواهد یافت.‬ ‫این که چگونه ما در آینده صحبت خواهیم کرد معلوم نیست.‬ ‫امّا می دانیم که حتی در 100 سال آینده زبان ها تغییر خواهند کرد.‬ ‫بنابراین یادگیری به این سرعت به پایان نخواهد رسید ...‬