שפת התמונות

יש אמרה גרמנית האומרת: תמונה אחת שווה אלף מילים. זאת אומרת שתמונות מבינים יותר משפה. תמונות גם יכולות להעביר רגשות טוב יותר. בגלל זה משתמשים בהרבה תמונות בפרסומות. תמונות מתפקדות בצורה שונה מהשפה. הן מראות לנו מספר דברים בו זמנים ופועלים בתור יחידה אחת. זאת אומרת שכל המרכיבים של התמונה נותנים רושם אחד. בשפה צריכים הרבה יותר מילים. אך תמונות ושפה שייכים יחדיו. אנחנו צריכים שפה, בכדי לתאר תמונות. ולהפך, אפשר להסביר טקסטים בעזרת תמונות. הקשר בין תמונות לשפה נלמד על ידי בלשנים. אך השאלה נותרת בעינה, האם התמונות מהוות מהוות שפה משלהן?

כשמצלמים משהו בסרט אז אנחנו יכולים לראות את התמונות. אך אמירת הסרט אינה מוחשית. כשתמונה אמורה לשרת כשפה אז היא אמורה להיות מוחשית. ככל שהיא מראה פחות, כך המסר שלה ברור יותר. דוגמא טובה לכך הן פיקטוגרמות. פקטוגרמות הן סמלים פשוטים וברורים. הן מחליפות את השפה המדוברת, אז הן מהוות סוג של תקשורת חזותית. את הפקטוגרמה האוסרת עישון מכירים כולנו. היא מראה סיגריה וקו שעובר דרכה. תמונות נהיות לחשובות יותר דרך הגלובליזציה. אבל גם את שפת התמונות צריך ללמוד. היא לא מובנת בכל רחבי העולם, גם אם רבים חושבים כך. כי התרבות שלנו משפיעה על הבנתנו לתמונות. מה שאנחנו רואים תלוי בהרבה גורמים שונים. יש אנשים שלא רואים סיגריה, אלא רק קווים שחורים.