Sadece güçlü kelimeler hayatta kalırlar

Nadir kelimeler sık kullandığımız kelimelere istinaden daha sık değişime uğrarlar. Bunun sebebi evrimin kanunu olabilir. Birçok genler zamanla daha az değişime uğrarlar. Biçim olarak daha sabitlerdir. Bunun aynısı kelimeler içinde geçerli olsa gerek! Bilimsel bir araştırma için İngilizcenin fiilleri araştırıldı. Burada fiillerin eski kullanımı ile yeni kullanımı karşılaştırıldı. İngilizcede en sık kullanılan 10 fiil düzensizdir. Diğer fiillerin çoğu düzenlidirler. Ortaçağda ise çoğu fiiller düzensizlermiş. Yani nadir kullanılan düzensiz fiiller böylece düzenli fiil haline gelmişlerdir. 300 yıl sonra İngilizcenin düzensiz fiilleri kalmayacaktır. Başka bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki, dillerin de genler gibi seçilebilir bir yapıları vardır.

Araştırmacılar değişik dillerin sık kullanılan kelimelerini karşılaştırdılar. Bunu yaparken özellikle birbirine benzeyen ve aynı anlama gelen kelimeleri seçtiler. Buna örnek olarak şu verilebilir: water, Wasser, vatten. Bu kelimelerin kökleri aynı olduğu için bu kadar benzerlik göstermektedirler. Önemli kelimeler oldukları için her dilde sıkça kullanıldılar. Böylece şekilleri sabit kalmıştır ve günümüzde halen benzemektedirler. Daha az önemli kelimeler hızca değişime uğramaktadırlar. Değişimden ziyade başka kelimeler yerlerini almaktadırlar. Bundan dolayı nadir kelimeler değişik dillerde farklılık göstermektedirler. Nadir kelimelerin değişme sebebi daha tam olarak anlaşılmış değil. Muhtemelen sıkça ya yanlış kullanılıyorlar ya da yanlış telaffuz ediliyorlar. Buna sebebi konuşanların bu kelimeleri iyi tanımamalarıdır. Ama şu da olabilir belki önemli kelimeler hep aynı olmak zorundalardır. Çünkü ancak o zaman belki hep anlaşılır olurlar. Ve kelimeler anlaşılabilmek için vardırlar…