استعداد زبانی زنان بیشتر از مردان است!

زنان هم به اندازه مردان باهوش هستند. آنها به طور متوسّط دارای همان ضریب هوشی مردان هستند. امّا، شایستگی های جنسیتی آنها متفاوت است. به عنوان مثال، مردان بهتر سه بعدی فکر می کنند. آنها همچنین مسائل ریاضی را بهتر حل میکنند. زنان، از سوی دیگر، از حافظه بهتری برخوردارند. و در زبان استاد تر هستند. زنان اشتباهات کمتری در املاء و دستور زبان دارند. آنها همچنین دارای فرهنگ لغت بزرگتری هستند، و روان تر می خوانند. بنابراین، آنها معمولا نتایج بهتری در آزمون زبان کسب می کنند. دلیل تندی زبان زنان در مغز آنها نهفته است. سازمان مغز زن و مرد متفاوت است. نیمه چپ مغز مر بوط به زبان است.

این منطقه فرایندهای زبانی را کنترل می کند. با وجود این، زنان از هر دو نیمه مغز خود در هنگام سخن گفتن استفاده می کنند. علاوه بر این، دو نیمه مغز آنها بهتر می توانند اطلاعات را بین خود مبادله کنند. مغز زنان در آماده کردن گفتار فعّال تر است. و زنان در سخن گوئی کاراترند. ولی چگونگی تفاوت بین مغزها هنوز ناشناخته است. بعضی از دانشمندان بر این باورند که دلیل این تفاوت بیولوژیک است . ژن های زن و مرد بر رشد مغز آنها تاثیر می گذارند. جنسیت زن و مرد هم به علّت وجود هورمون هاست. بعضی دیگر معتقدند که که تربیت بر رشد ما تأثیر می گذارد. چون با دختر بچه ها بیشتر صحبت شده و بیشتر برای آنها خوانده شده است. از طرف دیگر، به پسران جوان، اسباب بازی های بیشتری داده می شود. بنابراین این امکان هم وجود دارد که محیط مغز ما را شکل بدهد. از سوی دیگر، تفاوت های خاصی در سراسر جهان وجود دارد. و نحوه تربیت کودکان در فرهنگ های مختلف متفاوت است.