נשים מוכשרות יותר בשפות מגברים!

נשים הן אינטלגנטיות בדיוק כמו גברים. בממוצע יש לשני המינים מכסה דומה של אינטלגנציה. אך למינים יש כישורים שונים. גברים למשל, יכולים לחשוב בצורה טובה יותר בשלושה מימדים. גם הם פותרים בעיות מתמטיות בצורה טובה יותר. מצד שני, יש לנשים יכולת זכרון טובה יותר. והן שולטות בשפות בצורה טובה יותר. נשים טועות פחות בדקדוק ובאיות. יש להן גם אוצר מילים גדול יותר והן קוראות בצורה זורמת יותר. ולכן הן מגיעות לתוצאות טובות יותר במבחני שפה. הסיבה ליתרון הזה של נשים נמצאת במוח. המוח הגברי והמוח הנשי בנויים בצורה אחרת. הצד השמאלי של המוח אחראי לשפות.

אזור זה שולט על תהליכים הקשורים לשפה. בכל זאת משתמשות הנשים בשני חצאי המוח לעיבוד שפה. בנוסף על כך, שני חצאי המוח אצלן יכולים לתקשר בצורה טובה יותר. אז המוח הנשי פעיל יותר בעיבוד דיבור. כך יכולות נשים לעבד שפות בצורה דומה יותר. לא ברור למה המוחות כל כך שונים. יש חוקרים שטוענים שהסיבה נחה בביולוגיה השונה. גנים זכריים ונקביים משפיעים על התפתחות המוח. הורמונים גם משפיעים על ההבדלים בין נשים לגברים. אחרים אומרים שהחינוך שלנו משפיע על ההתפתחות שלנו. כי לתינוקות ממין נקבה מקריאים יותר ומדברים יותר. אך בנים קטנים מקבלים כלי משחק יותר טכניים. אז ייתכן שהסביבה מעצבת את המוח שלנו. מצד שני, יש הבדלים דומים בכל העולם. ובכל תרבות מגדלים ילדים אחרת...