Taal verander = Persoonlikheid verander

Ons taal behoort aan ons. Dis ’n belangrike deel van ons persoonlikheid. Maar baie mense praat verskeie tale. Beteken dit hulle het veelvoudige persoonlikhede? Navorsers dink so! Wanneer ons van taal verwissel, verander ons persoonlikheid. Dit wil sê ons tree anders op. Amerikaanse wetenskaplikes het dié gevolgtrekking gemaak. Hulle het die gedrag van tweetalige vroue bestudeer. Dié vroue het met Engels en Spaans grootgeword. Hulle het albei tale en kulture ewe goed geken. Nogtans was hul gedrag van die taal afhanklik. Wanneer hulle Spaans gepraat het, was die vroue meer selfversekerd.

Hulle was ook op hul gemak wanneer mense om hulle Spaans gepraat het. Toe hulle Engels gepraat het, het hul gedrag verander. Hulle het minder selfvertroue gehad en was dikwels onseker van hulself. Die navorsers het ook opgemerk dat die vroue eensamer lyk. Die taal wat ons praat, beïnvloed ons gedrag. Navorsers weet nog nie hoekom dit so is nie. Ons word miskien deur kulturele norme gelei. Terwyl ons praat, dink ons aan die kultuur waaruit die taal kom. Dit gebeur heeltemal vanself. Ons probeer dus by die kultuur aanpas. Ons tree op volgens wat in daardie kultuur die gebruik is. Chinese sprekers was in eksperimente baie terughoudend. Wanneer hulle Engels gepraat het, was hulle meer oop. Miskien verander ons ons gedrag om beter in te pas. Ons wil wees soos die mense met wie ons praat…