ენის შეცვლა = პიროვნების შეცვლას

ჩვენი ენა ჩვენ გვეკუთვნის. ის ჩვენი პიროვნების მნიშვნელოვანი ნაწილია. მაგრამ ბევრი ადამიანი მრავალ ენაზე ლაპარაკობს. ნიშნავს თუ არა ეს იმას , რომ ამ ადამიანებში მრავალი პიროვნება ზის? მკვლევარების აზრით, დიახ, ნიშნავს! ენის შეცვლისას ჩვენ ამავე დროს ჩვენს პიროვნებას ვცვლით. ანუ, ჩვენ სხვანაირად ვიქცევით. ამ დასკვნამდე ამერიკელი მეცნიერები მივიდნენ. მათ ორენოვანი ქალების ქცევა შეისწავლეს. ეს ქალები ბავშვობიდანვე ლაპარაკობდნენ ინგლისურად და ესპანურად. ისინი ერთნაირად იცნობდნენ ორივე ენას და კულტურას. ამის მიუხედავად, მათი ქცევა ენაზე იყო დამოკიდებული. ესპანურად ლაპარაკის დროს ეს ქალები უფრო თავდაჯერებულები იყვნენ.

ისინი ასევე კომფორტულად გრძნობდნენ თავს, როდესაც მათ გარშემო ესპანურად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ ინგლისურად ლაპარაკის დროს, მათი ქცევა შეიცვალა. ამ დროს ისინი ნაკლებად თავდაჯერებულები იყვნენ. მკვლევარებმა შენიშნეს, რომ ქალები ასევე უფრო განმარტოებულები ჩანდნენ. ენა, რომელზეც ვლაპარაკობთ, განსაზღვრავს ჩვენ საქციელს. მკვლევარებმა ჯერ არ იციან ამის მიზეზი. შესაძლოა, ჩვენ კულტურული ნორმებით ვხელმძღვანელობთ. ლაპარაკის დროს ვფიქრობთ იმ კულტურაზე, საიდანაც ენა მომდინარეობს. ეს ავტომატურად ხდება. ამიტომ ვცდილობთ კულტურასთან ადაპტირებას. ვიქცევით იმგვარად, როგორც იმ კულტურაშია მიღებული. ჩინურად მოლაპარაკეები ძალიან გულჩათხრობილები არიან. მაგრამ როდესაც ინგლისურად ლაპარაკობდნენ, ისინი უფრო გახსნილები იყვნენ. შეიძლება, ქცევას იმიტომ ვიცვლით, რომ უკეთ მოვახდინოთ ინტეგრაცია. გვინდა რომ მათ ვგავდეთ, ვისაც ველაპარაკებით...