Dil değişimi = Kişisel değişim

Dilimiz bize ait, ve kişiliğimizin önemli bir parçasıdır. Birçok insan ama birçok dil konuşmaktadırlar. Bu, daha fazla kişiliğe sahip olduklarını mı gösterir? Araştırmacılara göre: Evet! Dili değiştirdiğimizde, kişiliğimizi de değiştiririz. Bu, farklı davrandığımızı gösteren kanıta Amerikan bilimcileri varmış. İki dilli bayanların davranışları üzerinde çalışmalar yapmışlar. Bu bayanlar İngilizce ve İspanyolca ile büyümüşler. Ve her iki dili ve kültürü eşit olarak iyi tanıyorlardı. Yine de davranışları dillerine bağlıydı. İspanyolca konuşurken özgüvenlilerdi,

ve kendilerini o çevrede daha iyi hissediyorlardı. İngilizce konuşmaya başladıklarında davranışları değişim göstermiştir, daha az özgüvenli olmakla birlikte tedirgin bir tavır sergilemişlerdir. Araştırmacılar bu durumda bayanların kendilerini daha izole hissettiklerini gözlemlemişler. Bu durumda konuştuğumuz dil davranışlarımızı etkilemektedir. Bunun sebebini henüz araştırmacılar da daha bilmemektedirler. Muhtemelen kültürel standartlara yönelik hareket ediyoruz. Konuşurken, dilin geldiği kültürü düşünerekten hareket ediyoruzdur. Bu tamamen doğal bir yolla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı, dilin geldiği kültüre uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kültürün gerektirdiği çerçevesi doğrultusunda hareket etmekteyiz. Deneylerde Çin kökenli konuşanlar daha çekingen olmakla birlikte İngilizce konuştuklarında daha özgüvenli davranmışlar. Belki de davranışlarımızı daha iyi uyum sağlamak için değiştirmekteyiz? Fikirleri ile eşdeğer olduklarımız gibi olmak istiyoruz…