Atalarımızın dili

Modern diller dilbilimciler tarafından araştırılabiliyor. Bunun için değişik metotlar kullanılmaktadır. Peki, binyıllar önce insanlar nasıl konuşuyorlardı? Bu soruya cevap bulabilmek çok daha güç. Yine de araştırmacıların ilgi alanında bulunan bir sorudur. Onlar, eskiden nasıl konuşulduğunu araştırmak istiyorlar. Bunun için eski dil bilimlerini yeniden yapmaya çalışmaktadırlar. Akabinde Amerikan araştırmacıları ilginç bir keşif yapmışlar. 2000‘i aşkın dili analiz etmişler. Burada özellikle dillerin cümle yapılarını incelemişler. Bilimsel araştırmalarının sonucu çok ilginçti. Yaklaşık araştırdıkları dillerin yarısında cümle yapısı Ö-T-F den ibarettir. Bu da prensip olarak Özne, Tümleç, Fiil yapısında olduklarını gösteriyor.

700den fazla dil bu modeli takip etmektedirler. Ve yaklaşık 160 dil ise F-Ö-T sistemi ile işlemektedirler. F-T-Ö sistemini ise sadece 40 dil kullanmaktadır. 120 dil ise karmaşık bir yapıda olduklarını göstermektedirler. T-F-Ö ve T-Ö-F çok nadir kullanılan sistemlerdir. Yani araştırılan diller arasında Ö-T-F cümle yapısı kullanılmaktadır. Buna örnek olarak Farsça, Japonca ve Türkçe verilebilir. Ama yaşayan diller genellikle Ö-F-T modeline göre işlemektedirler. Hint-Avrupa dil ailesinde bu cümle yapısı egemendir. Araştırmacıların tahminine göre eskiden Ö-T-F modeli ile konuşuluyordu. Zamanında tüm diller bu modele dayanıyorlardı. Daha sonra ise diller birbirinden ayrılarak gelişmişlerdir. Böyle olmasının sebebi henüz daha bilinmemektedir. Cümle yapısındaki versiyonun mutlaka bir sebebi olabilir. Çünkü evrimde sadece artısı olanlar galip gelir…