גם רגשות מדברות שפות שונות

הרבה שפות מדוברות ברחבי העולם. אך אין שפה אנושית אוניברסלית. אבל מה בקשה להבעות פנים? האם שפת הרגשות היא שפה אוניברסלית? לא, גם פה יש הבדלים! לפני הרבה זמן חשבו שכולם מבטאים רגשות בצורה דומה. וחשבו שהבעות פנים מובנות בכל העולם. צ'רלס דרווין האמין שרגשות הן דבר חשוב לכל בני האדם. ולכן הן היו צריכות להיות מובנות בכל התרבויות השונות. אך מחקרים חדשים הגיעו לתוצאה שונה. הם הראו שגם בשפת הרגשות יש הבדלים בין תרבויות שונות. זאת אומרת שהבעות הפנים שלנו מושפעות מהתרבות שלנו. ולכן אנו רואים שאנשים שונים מביעים ומפרשים רגשות בצורה שונה.

חוקרים מבדילים בין שש רגשות שונות. אלה הן שמחה, עצב, כעס, גועל, פחד והפתעה. אך לאירופאים יש הבעות פנים שונות מאלה של אסיאתים. הם גם מפרשים הבעות פנים בצורה שונה. את זה הוכיחו ניסויים שונים. במהלך הניסויים הראו לנבדקים פנים שונות על פני המסך. והנבדקים היו אמורים לתאר את מה שהם רואים בפנים. יש הרבה סיבות לכך שהתוצאות היו שונות. רגשות מובעים בצורה עוצמתית יותר בתרבויות מסוימות. ולכן לא מבינים את עוצמת הבעות הפנים בצורה דומה. אנשים מתרבויות שונות שמים לב לדברים שונים. אסיאתים מתרכזים בזמן קריאת הפנים על העיניים. בזמן שאירופאים ואמריקאים מסתכלים יותר על הפה. אך יש הבעת פנים המובנת שמבינים בכל התרבויות... וזו היא חיוך נחמד!