Enternasyonal kelimeler

Küreselleşme dil karşısında da dur demiyor. Bu özellikle uluslararası kelimelerin çoğalmasında belli oluyor. Enternasyonal kelimeler, birçok dilde var olan kelimelerdir. Bu durumda kelimelerin ya aynı ya da benzer anlamları vardır, telaffuzları çoğu zaman aynı olmakla birlikte, kelimelerin yazımı da genelde benzerdir. Bu kelimelerin dağılması çok dikkat çekmektedir. Coğrafik olarak sınır tanımayan bu kelimeler, dili göz önünde bulundurmadan ilerlerler. Öyle kelimeler var ki, her kıtada anlaşılmaktadırlar. Örneğin hotel kelimesi bunun için iyi bir örnektir. Bu tüm dünyada var olan bir kelimedir.

Birçok enternasyonal kelimeler bilim alanından gelmektedir. Teknik terimler de hızla dünya çapında yayılmaktadırlar. Eski enternasyonal kelimelerin ortak bir kökü vardır ve aynı kelimelerden gelişmişlerdir. Çoğu zaman ise bu tür kelimeler alıntı eseridir. Bu da kelimelerin başka diller tarafından kendi dillerine aktarıldığı anlamına gelir. Bu tür devir işlemlerinde kültürel çevreler çok önemli rol oynamaktadırlar. Her medeniyetin kendine özgü gelenekleri vardır. Bu nedenle, yeni icatlar her yerde kabul kazanmamaktadır. Kültürel normlar nelerin alıntı edileceğini belirlerler. Bazı şeyler dünyada belirli yerlerde mevcut. Başkaları ise dünyada çok çabuk yayılıyor. Yalnız herhangi bir şeyin yayılması, isminin yayılmasına sebep olur. Tam bu işte enternasyonal kelimeleri bu kadar ilginç hale getirmektedir. Dilleri keşif ettikçe, kültürleri de keşif ederiz...