آیا یک دستور زبان جهانی وجود دارد؟

هنگامی که یک زبان را یاد می گیریم، دستور زبان آن را هم می آموزیم. امّا، وقتی که کودکان زبان مادری خود را می آموزند، این کار به طور خودکار اتّفاق می افتد. آنها متوجّه نیستند که مغزشان در حال یادگیری قواعد مختلف است. با وجود این، انها زبان مادری خود را از ابتدا به درستی می آموزند. با توجه به این که زبان های بسیاری وجود دارند، دستور زبان های گوناگونی هم وجود دارد. امّا، آیا یک دستور زبان جهانی هم وجود دارد؟ دانشمندان مدتهاست که در حال مطالعه بر روی این موضوع هستند. مطالعات جدید می توانند به این پرسش پاسخ دهند. زیرا محقّقان مغز به کشف جالبی نائل شده اند. آنها از افراد تحت آزمایش خواسته اند تا قواعد دستور زبان را مطالعه کنند. این افراد دانش آموزان مدارس زبان بودند. آنها در رشته زبان ژاپنی یا ایتالیایی تحصیل می کردند. نیمی از قواعد دستور زبان کاملا ساختگی بود.

امّا، افراد مورد آزمایش از آن اطلاع نداشتند. پس از پایان مطالعه، جملاتی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. آنها می بایست درستی یا نادرستی جملات را ارزیابی کنند. زمانی که آنها بر روی این جملات کار می کردند، مغزشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین معنی که، محقّقان فعّالیت مغز آنها را اندازه گیری می کردند. به این ترتیب آنها توانستند چگونگی واکنش مغز به جملات را بررسی کنند. و به نظر می رسد که مغز ما، دستور زبان را می شناسد! در هنگام سخن گفتن، مناطق خاصی از مغز فعّال هستند. مرکز بروکا یکی از آنها است. این مرکز در سمت چپ مغز واقع شده است. هنگامی که دانش آموزان با قواعد دستور زبان واقعی مواجه شدند، این قسمت بسیار فعاّل بود. از سوی دیگر، هنگام روبرو شدن با قوانین ساختگی، این فعّالیت ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. پس می توان نتیجه گرفت که تمام سیستم های دستور زبان بر یک اساس قرار دارند. و همه آنها باید این اصول را دنبال کنند. و این اصول در ما ذاتی خواهد بود ...