עיוורים מעבדים שפה בצורה יעילה יותר

אנשים שלא רואים, שומעים יותר טוב. הם יכולים לנוע בחיי היום-יום בעזרת השמיעה שלהם. אבל עיוורים גם יכולים לעבד דיבור בצורה טובה יותר! לתוצאה הזו הגיעו מספר מחקרים מדעיים. חוקרים נתנו לנבדקים להקשיב לטקסטים. שבהם הם העלו את מהירות הדיבור. ולמרות זאת יכלו המשתתפים העיוורים להבין את הטקסטים. מצד שני, הנבדקים שיוכלים לראות בקושי הבינו כלום. מהירות הדיבור הייתה מהירה מדי בשבילם. ניסוי נוסף הגיע לתוצאה דומה. נבדקים עם חוש ראייה ועיוורים שמעו משפטים שונים. חלק מהמשפטים שונו. המילה האחרונה הוחלפה על ידי מילה שאין לה משמעות.

והנבדקים היו אמורים לאמוד את המשפטים. הם היו צריכים להחליט אם המשפטים היו הגיוניים או לא. בזמן שהנבדקים עשו את המשימה, פעילות מוחם נבדקה. החוקרים מדדו תדרי מוח מסוימים. כך הם יכלו לזהות את מהירות החישוב של המוח במשימה. אצל משתתפים עיוורים הופיע סימן מסוים מוקדם מאוד. הסימן הזה מראה שהמשפט כבר נותח. הסימן הזה הופע מאוחר יותר אצל המשתתפים שיכלו לראות. אנו עדיין לא יודעים למה עיוורים מעבדים שפה במהירות גדולה יותר. אך יש למדענים תיאוריה. הם מאמינים שמוחם משתמש בצורה אינטנסיבית באזור מוח מסוים. זה האזור שאנשים שיכולים לראות משתמשים בו בכדי לעבד אותות חזותיים. אזור זה לא משומש לראייה אצל אנשים עיוורים. אז הוא "פנוי" לביצוע מטלות אחרות. לכן יש לעיוורים יכולות גדולות יותר לעיבוד שפה...