کلمات به ما چه می گویند

در سراسر جهان میلیون ها کتاب وجود دارد. چه تعداد از این کتاب ها تا به حال ناشناخته مانده اند. دانش عظیمی در این کتاب ها نهفته است. اگر کسی تمام این کتاب ها را مطالعه کند، اطلاعات زیادی در مورد زندگی کسب می کند. زیرا کتاب به ما چگونگی تغییر جهان را نشان می دهد. هر دوره ای کتاب های مخصوص به خود را دارد. با خواندن این کتاب ها می توان آنچه که برای مردم مهم است، را شناخت. متاسفانه، هیچ کس نمی تواند تمام کتاب ها را بخواند. اما تکنولوژی مدرن می تواند به تجزیه و تحلیل کتاب کمک کند. با دیجیتال کردن کتاب می تواند آن را مانند اطلاعات ذخیره کرد. پس از آن، می توان مطالب آن را تجزیه و تحلیل کرد. بدین طریق، زبان شناسان می توانند چگونگی تغییرات ایجاد شده در زبان ما را ببینند. امّا جالب تر این که، تعداد فراوانی کلمات را نیز می شناسند.

با انجام این کار، اهمیت چیزهای خاصی مشخص می شود. دانشمندان بیشتر از 5 میلیون جلد کتاب را مطالعه کرده اند. این کتاب ها مربوط به پنج قرن گذشته بوده است. در مجموع 500 میلیارد کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فراوانی کلمات نشان می دهد که مردم چگونه زندگی می کردند. افکار و گرایش ها در زبان منعکس شده است. برای مثال کلمه men برخی از معنی های خود را از دست داده است. امروز کمتر از قبل از آن استفاده می شود . برعکس فراوانی کلمه women افزایش قابل توجهی افزایش یافته است. حتی آنچه که ما می خوریم، می تواند در کلمات دیده شود. کلمه بستنی در دهه 1950 بسیار مهم بود. پس از آن، کلمات پیتزا و پاستا محبوب شدند. چندین سال است که سوشی در بازار رایج است خبرهای خوبی برای دوستداران زبان وجود دارد ... زبان ما هر سال کلمات بیشتری را تولید می کند!