ترجمه های ماشینی

کسی که می خواهد متنی را ترجمه کند باید بهای گزافی را برای این کار بپردازد. مترجمان یا مترجمان شفاهی حرفه ای گران هستند. با وجود این، درک سایر زبان ها به طور فزاینده اهمیّت پیدا کرده است. دانشمندان و زبان شناسان کامپیوتر قصد حلّ این مشکل را دارند. آنها مدّتها بر روی پیشرفت دادن ابزار ترجمه کار کرده اند. امروزه برنامه های مختلف بسیاری برای ترجمه وجود دارد. اما کیفیت ترجمه ماشینی معمولاٌ خوب نیست. امّا، برنامه نویسان مسئول آن نیستند! زبان ها دارای ساختارهای بسیار پیچیده ای هستد. کامپیوترها، از سوی دیگر، بر اساس اصول ساده ریاضی کار می کنند. بنابراین، آنها همیشه نمی توانند به درستی زبان را پردازش کنند. یک برنامه ترجمه باید یک زبان را به طور کامل بداند. برای نیل به این مقصود، متخصّصین باید هزاران کلمه و قاعده را به آن بیاموزند.

که کاری عملا غیر ممکن است. سپردن کار ریاضی به کامپیوتر آسان تر است. کامپیوتر برای این کار خوب است! کامپیوتر می تواند محاسبه کند که کدام ترکیب ها مشترک هستند. برای مثال، می تواند تشخیص دهد که چه کلماتی معمولا در کنار یکدیگر قرار می گیرند. برای این منظور، متونی به زبان های مختلف به آن داده می شود. به این ترتیب هرچه برای یک زبان ها خاص معمول است را می آموزد. این روش آماری کار ترجمه خودکار را بهبود می بخشد. امّا، کامپیوتر نمی تواند جای انسان را بگیرد. هیچ دستگاهی نمی تواند در رابطه با زبان از مغز انسان تقلید کند. بنابراین مترجمان و مترجمان شفاهی برای مدت های طولانی مشغول به کار خواهند بود! متون ساده قطعا می تواند در آینده توسّط کامپیوتر ترجمه شود. امّا ترجمه، آهنگ، شعر، و ادبیات، از سوی دیگر، نیاز به یک عامل زنده دارد. احساس بشر نسبت به زبان مقاوم و پایدار تر می شند. و این راه خوبی است ...