دو زبان = دو مرکز بیان!

برای مغز ما مهم نیست که چه زمانی ما یک زبان را آموخته ایم. به این دلیل که مغز برای زبان های مختلف مناطق ذخیره مختلفی دارد. همه زبان هائی که یاد می گیریم با هم در یکجا ذخیره نمی شوند. زبان هائی که در بزرگسالی می آموزیم برای خود منطقه ذخیره سازی مخصوص دارند. بدین معنی که مغز قواعد جدید را در یک مکان متفاوت به کار می بندد. این اطلاعات با اطلاعات زبان مادری در یکجا ذخیره نمی شود. از طرف دیگر، افرادی که در محیط دو زبانه رشد می کنند، تنها از یک منطقه از مغز استفاده می کنند. این نتیجه مطالعات متعدّد است. دانشمندان عصب شناس بر روی افراد مختلف آزمایش کرده اند. این افراد به راحتی به دو زبان صحبت می کردند. افراد یک گروه آزمون، در یک محیط دو زبانه بزرگ شده بودند. در مقابل، افراد گروه دیگر، زبان دوم را بعدها آموخته بودند. محقّقان می توانند فعّالیت مغز را در هنگام آزمایش زبان، اندازه گیری کنند.

از این راه آنها می توانند ببینند که کدام منطقه از مغز در هنگام آزمایش عمل کرده است. و آنها متوجّه شدند که که افرادی که دیرتر زبان آموخته اند دارای دو مرکز گویائی هستند. محقّقان مدّتها به این موضوع مشکوک بودند. افرادی که آسیب مغزی دیده اند علائم دیگری از خود نشان می دهند. بنابراین، آسیب مغزی هم می تواند منجر به ایجاد مشکلات گفتاری شود. افراد آسیب دیده نمی توانند کلمات را تلفّظ و یا درک کنند. اما مجروحان حوادث که دو زبانه هستند گاهی علائم غیر معمول نشان می دهند. مشکلات گفتاری آنها همیشه بر هر دو زبان تأثیر نمی گذارد. اگر فقط یک منطقه از مغز دچار آسیب شود، منطقه دیگر هنوز می تواند به کار خود ادامه دهد. بعدا این بیماران یک زبان را بهتر از زبان دیگر صحبت می کنند. سرعت آموختن دو زبان مختلفی که دوباره آموخته می شوند با هم تفاوت دارند. این ثابت می کند که هر دو زبان در یک محل ذخیره نمی شوند. چون آنها این دو زبان را در یک زمان نیاموخته اند، دو مرکز در مغز تشکیل داده اند. هنوز معلوم نیست که چگونه مغز ما می تواند صحبت به دو زبان را کنترل کند. اما یافته های جدید می تواند منجر به ایجاد استراتژی های یادگیری جدید گردد.