چرا زبان های مختلف زیادی وجود داردند؟

امروزه بیش از 6،000 زبان مختلف در سراسر جهان وجود دارد. به این دلیل ما نیاز به مترجم و مترجم شفاهی داریم. در زمان های بسیار قدیم، همه به یک زبان صحبت می کردند. زمانی که مردم شروع به مهاجرت کردند، این وضعیت تغییر کرد. آنها میهن آفریقایی خود را ترک کردند و در سراسر جهان پراکنده شدند. این جدایی جغرافیائی باعث جدایی زبانی گردید. زیرا هر قومی برای خود یک نوع وسیله ارتباطی بوجود آورد. بسیاری از زبان های مختلف تکامل یافته زبان های اولیّه هستند. اما انسان هیچوقت برای مدّت طولانی در یک محل نماند. در نتیجه زبانها به طور فزاینده ای از یکدیگر جدا شدند. دیگر در این مسیر نمی توان ریشه مشترکی را یافت. بعلاوه، هیچ قومی برای هزاران سال در انزوا زندگی نکرده است. و همیشه با مردمان دیگر در تماس بوده اند.

و این امر زبان را تغییر داد. آنها عناصری را از زبان های خارجی گرفتند یا در آن ادغام شدند. به این دلیل، پیشرفت زبان هرگز متوقف نشد. بنابراین، مهاجرت و تماس با مردم با یکدیگر دلیل تنوّع زبانهاست. اما، سئوال دیگر این است که چرا این تعداد زبان های مختلف وجود دارد. هر تحوّلی برای خود مقررات خاصی دارد. بنابراین باید دلیلی برای این که چرا زبان ها این گونه هستند وجود داشته باشد. به این دلایل دانشمندان سال ها به این مسئله علاقمند بوده اند. آنها مایلند بدانند که چرا زبان ها به صورت های مختلف تکامل پیدا کرده اند. برای تحقیق در این مورد باید به تاریخ زبان مراجعه کرد. سپس می توان تشخیص داد که چه چیزی و در چه زمانی تغییر کرده است. هنوز معلوم نیست که چه عاملی در تکامل زبانها مؤثر بوده است. به نظر می رسد که عوامل فرهنگی مهم تر از عوامل بیولوژیکی هستند. بدین ترتیب، تاریخ مردم مختلف زبان آنها راشکل داده است. مسلما، زبان بیش از آنچه ما می دانیم به ما می گوید...