שפת אם = רגיש, שפה זרה = רציונלי?

אנחנו מפעילים את המוח שלנו כשאנחנו לומדים שפות זרות. דרך הלמידה משתנה גם החשיבה שלנו. אנחנו נהיים יצירתיים וגמישים יותר. החשיבה המסובכת גם קלה יותר לדוברי יותר משפה אחת. אנחנו מאמנים את הזכרון שלנו בזמן הלמידה. ככל שאנחנו לומדים יותר, כך עובד הזכרון שלנו טוב יותר. מי שלמד הרבה שפות יכול גם ללמוד דברים אחרים בקלות. הוא יכול להתרכז ולחשוב על נושא מסוים לזמן ארוך יותר. ולכן, הוא יכול לפתור בעיות מהר יותר. רב-לשוניים יכולים גם לעשות החלטות טוב יותר. אך איך הם עושים את ההחלטות שלהם תלוי בשפות. השפה, שבה אנחנו חושבים, משפיעה על ההחלטות שלנו. פסיכולוגים בדקו מספר משתתפים במסגרת מחקר.

כן הנבדקים היו דו-לשוניים. חוץ משפת האם שלהם, כולם דיברו עוד שפה אחת. המשתתפים היו צריכים לענות על שאלה. השאלה הייתה על פתרון בעיה. המשתתפים היו צריכים לבחור אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת הייתה מסוכנת בהרבה מהשנייה. המשתתפים היו צריכים לענות על השאלה בשתי השפות. והתשובות השתנו כאשר הם שינו את השפות! כשהם השתמשו בשפת האם שלהם אז בחרו המשתתפים להסתכן. אך בשפה הזרה הם בחרו באפשרות האחרת. לאחר הניסוי הזה הצטרכו המשתתפים לשים הימור. וגם כאן היה הבדל ברור. הם היו הגיוניים יותר כשהם השתמשו בשפה הזרה. החוקרים משערים שאנחנו מרוכזים יותר כשאנחנו משתמשים בשפה זרה. ולכן אנחנו לא עושים החלטות רגשיות, אלא רציונליות...