מחוות עוזרות בלמידת אוצר מילים

מוחנו צריך לעבוד הרבה כשאנחנו לומדים אוצר מילים. הוא צריך לשמור כל מילה חדשה. אבל אנחנו יכולים לעזור למוח שלנו בלמידה. וזה עובד דרך מחוות. מחוות עוזרות לזיכרון שלנו. אנחנו יכולים לזכור מילים טוב יותר כשמוחנו מעבד מחוות בו זמנית. את זה הוכיח מחקר מדעי בצורה חד משמעית. חוקרים נתנו למשתתפים ללמוד אוצר מילים. המילים האלה לא היו קיימות באמת. הן היו חלק משפה מומצאת. חלק מהמילים לומדו למשתתפים עם מחוות. זאת אומרת, המשתתפים לא רק שמעו או קראו את המילים. דרך המחוות הם גם דימו את משמעויות המילים.

בזמן שהם למדו, נמדדה גם פעילות מוחם. אז עלו החוקרים על תגלית מעניינת. כשהמילים נלמדו עם מחוות, אזורים רבים יותר במוח היו פעילים. לצד מרכז השפה נצפתה פעילות גם באזורים סנסומוטוריים. לפעילות הנוספת הזו יש השפעה על הזכרון שלנו. בזמן הלמידה עם מחוות נבנים רשתות מסובכות. הרשתות שומרות את המילה החדשה במספר מקומות במוח. וכל נעשה עיבוד יעיל יותר של המילים. מוחנו מוצא אותן מהר יותר כשאנחנו רוצים להשתמש בהן. והן גם נשמרות טוב יותר. אך זה חשוב שיהיה קשר בין המחווה למילה. מוחנו מזהה מתי אין חיבור בין המחווה והמילה. הממצאים החדשים יכולים להוביל לשיטות לימוד חדשות. אנשים שיודעים מעט על שפות לומדים בדרך כלל לאט יותר. אולי יהיה להם יותר קל אם הם מדמים מילים על ידי תנועות...