İşaretler kelime öğrenimde yardımcı olur

Kelime öğrenirken beynimizim birçok görevi var. Her yeni bir kelimeyi kayıt etmek zorunda. İsterseniz beyninizi öğrenme sürecinde destekleyebilirsiniz. Bu da işaretler ile gerçekleşir. İşaretler zihnimize yardımcı olurlar. Zihnimiz, kelimeleri işaretler aracılığıyla daha iyi akılda tutar. Bunu bir bilimsel çalışma kesin olarak kanıtlamıştır. Araştırmacılar deneklere kelime öğrenmelerini istemişler. Bu kelimeler gerçek anlamda var olmayan kelimeler. Verilen kelimeler sanatsal diline ayıt olan kelimelerdi. Bazı kelimeler deneklere işaret aracılığı ile öğretilmiştir. Bu da test edilen kişilerin sadece kelimeleri duyup okumadıkları anlamına gelir. İşaretler sayesinde kelimelerin anlamını taklit de ediyorlardı.

Öğrenmeleri esnasında beyin aktiviteleri ölçülüyordu. Bu esnada araştırmacılar ilginç veriler elde etmişlerdir. İşaret ile öğrenme esnasında beynin birçok alanı aktif durumdaymış. Dil merkezi hariç duyum-hareket alanları da aktif olma belirtileri göstermişlerdir. Bu ek olarak var olan beyin aktivitesi zihnimiz üzerinde etkisi var. İşaret aracılığı ile öğrenmede karmaşık ağlar oluşmaktadır. Ve bu ağlar yeni kelimeyi beynimizde birçok alana kayıt etmektedir. Böylece kelimeler daha etkili işlenebilmektedirler. Kelimeleri kullanmak istediğimizde beynimiz onları daha hızlı bulabilmekle birlikte, daha iyi kayıt edebilmektedir. Önemlisi olan ama işaretin kelime ile bağlantılı olması. Beynimiz işaret ile kelimenin uyumsuzluğunu idrak eder. Bu yeni edilen sonuçlar yeni ders metotlarına yol açabilirler. Diller hakkında az bilgisi olan insanlar, genelde daha yavaş öğrenirler. Belki de kelimeleri taklit ederseniz, daha kolay öğrenim sağlarsınız…