کامپیوتر می تواند کلماتی را که می شنود بازسازی کند

رؤیای قدیمی انسان خواندن فکر دیگران بوده است. هر کس می خواهد بداند که افراد دیگر در یک زمان معین به چه فکر می کنند. این رؤیا هنوز به واقعیّت نپیوسته است. حتی با استفاده از فناوری روز هم، ما نمی توانیم فکر دیگران را بخوانیم. آنچه دیگران فکر می کنند به صورت یک راز باقی خواهد ماند. امّا، ما می توانیم آنچه را دیگران می شوند را تشخیص دهیم! این موضوع توسّط یک آزمایش علمی ثابت شده است. محقّقان در بازسازی کلمات شنیده شده موفق شده اند. برای این منظور، آنها امواج مغزی افراد تحت آزمایش را تجزیه و تحلیل کردند. هنگامی که ما چیزی را می شنویم، مغز ما فعّال می شود. و باید مطلب شنیده شده را پردازش کند. در این روند الگوی فعّالیت خاصی پدیدار می شود. این الگو را می توان بوسیله الکترودها ذخیره کرد.

و این ذخیره را می توان دوباره پردازش کرد. و می توان آن را بوسیله کامپیوتر به یک الگوی صدا دار تبدیل کرد. به این طریق می توان کلمه شنیده شده را شناسایی کرد. این قاعده در مورد تمام کلمات صادق است. هر کلمه ای که ما می شنویم تولید یک علامت خاص می کند. این علامت همیشه به صدای کلمه مربوط است. پس از آن "فقط" نیاز به ترجمه به یک علامت صوتی دارد. اگر شما این الگوی صوتی را می شناسید، کلمه را هم می دانید. افراد تحت آزمایش کلمات واقعی و جعلی را در آزمایش شنیدند. بنابراین، بخشی از کلمات وجود نداشت. با وجود این، این کلمات را نیز می توان بازسازی کرد. کلمات شناخته شده را می توان توسّط یک کامپیوتر بیان کرد. همچنین می توان آنها را فقط بر روی صفحه نمایش دید. در حال حاضر، پژوهشگران امیدوارند که به زودی علائم زبان را بهتر درک کنند. بنابراین رؤیای خواندن فکر دیگران ادامه دارد...