שפה אחת, הרבה זנים

גם כשאנחנו דוברים שפה אחת, אנחנו דוברים הרבה שפות. כי אף שפה היא לא מערכת סגורה. בכל שפה יש הרבה מימדים שונים. שפה היא מערכת חיה. הדוברים מתאימים את עצמם תמיד לשותפי השיחה שלהם. ולכן משתנה תמיד השפה שאנשים מדברים. את הגיוון הזה אפשר לראות בצורות שונות. למשל, לכל שפה יש היסטוריה. היא השתנתה והיא גם תמשיך להשתנות. את זה ניתן לזהות כשרואים שאנשים מבוגרים מדברים בצורה שונה מזו של צעירים. יש גם, ברוב השפות, ניבים שונים. הרבה דוברי ניבים יכולים להתאים את עצמם לסביבה שלהם. הם דוברים את השפה הסטנדרטית במצבים מסוימים.

לקבוצות שונות בחברה יש שפות שונות. שפת הצעירים או שפת הציידים הן דוגמאות לכך. אנשים מדברים בחיים המקצועיים אחרת מאיך שהם מדברים בבית. הרבה אנשים משתמשים גם בשפה מקצועית בעבודה. אפשר למצוא גם הבדלים בין השפה המדוברת לזו הכתובה. השפה המדוברת היא לרוב פשוטה בהרבה מהשפה הכתובה. הבדל זה יכול להיות מאוד גדול. זה קורה כששפות כתובות לא משתנות להרבה זמן. אז הדוברים צריכים קודם כל ללמוד איך הם משתמשים בשפה הכתובה. לעתים קרובות יש לגברים ולנשים שפות שונות. הבדל זה הוא לא מאוד גדול בחברות מערביות. אך קיימות מדינות שבהן נשים מדברות אחרת מגברים. בכמה תרבויות יש גם לנימוס צורות לשוניות משלו. אז לדבר זה לא קל כל כך! אנחנו צריכים לשים לב להרבה דברים שונים בו זמנית...