Yabancı dilini en iyisi yurt dışında öğrenmek!

Yetişkinler, çocuklar gibi yabancı dili kolay öğrenmezler. Beyinlerinin gelişimi çünkü tamamlanmıştır. Bundan dolayı kolayca yeni bağlantılar kuramamaktadırlar. Ama yetişkin olarak da yeni bir dil iyi öğrenilebilinir! Bunun için o dilin konuşulduğu ülkeye gidilmeli. Bir yabancı dil konuşulan ülkesinde çok daha verimli öğrenilir. Bunu bir dil öğrenme tatili yapan herkes bilir. Yeni dil, doğal ortamında çok daha iyi öğrenilir. Yeni bir bilimsel çalışma ise ilginç bir sonuca varmıştır. Bu araştırma yeni dili yurt dışında farklı öğrenildiğini göstermektedir! Beyin, yabancı dil, ana dil gibi işlemektedir. Araştırmacılar ise, uzun zamandır değişik öğrenme süreçlerinin olduğuna inanıyorlar. Bunu bir deney kanıtlamıştır.

Bu deneyde bir grup deneğin, uydurulmuş bir dili öğrenmeleri istendi. Bunların bir bölümü normal derse katılırken, diğer bölümü simule edilen bir yurtdışı konumunda öğrenim sağladılar. Simule durumunda bulunanlar kendilerini yabancı bir ortamda yönlendiriyorlardı. Tüm iletişim içinde oldukları insanlar yeni dili konuşuyorlardı. Bu gruptaki denekler, yani doğal dil öğrencileri değillerdi. Yani yabancı topluluklara ait birer konuşanlardı. O yüzden yeni dil ile iç içe olmak durumundalardı. Bir zaman sonra denekler test edildiler. Her iki grup yeni edindikleri dili hakkında eşit bilgiye sahip olduklarını gösterdiler. Beyinleri ama dili farklı işlemişler! Dili ama ,,yurt dışında‘‘ öğrenenler belirgin beyin aktiviteler göstermişlerdir. Beyinleri ise yabancı grameri kendi dilleri gibi işlemiş. Tıpkı ana dillilere ait olan mekanizmalar görülmüştür. Bir dil tatili, öğrenmenin en güzel ve verimli şeklidir!