زبان های آفریقایی

در آفریقا، به زبان های مختلف زیادی صحبت می شود. در هیچ قاره دیگری این تعداد زبان مختلف وجود ندارد. انواع زبان های آفریقایی چشمگیر است. تخمین زده می شود که در حدود 2،000 زبان آفریقایی وجود دارد. امّا، همه این زبان ها یکسان نیستند! کاملا بر عکس - آنها اغلب کاملا با هم متفاوت هستند! زبان های آفریقا متعلق به چهار خانواده زبان های مختلف هستند. بعضی از زبان های آفریقایی دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند. به عنوان مثال، صداهائی در این زبان ها وجود دارد که خارجی ها نمی توانند آن را ادا کنند. در آفریقا مرزهای کشورها همیشه مرزهای زبانی نیستند. در برخی از مناطق، تعداد زیادی از زبان های مختلف وجود دارد. در تانزانیا، به عنوان مثال، به زبان های موجود در چهار خانواده زبان سخن گفته می شود. زبان آفریکانز یک استثنا در میان زبانهای آفریقایی است.

این زبان در دوران استعمار بوجود آمد. در آن زمان مردمان قاره های مختلف با هم تلاقی کردند. آنها از آفریقا، اروپا و آسیا بودند. زبان جدید دراثر این تماس بوجود آمد. زبان آفریکانز از بسیاری از زبان ها تأثیر پذیرفته است. امّا، این زبان بیشتر به هلندی نزدیک است. امروز این زبان بیشتر از هر جا در آفریقای جنوبی و نامیبیا رایج است. غیر عادی ترین زبان های آفریقایی به زبان درام است. در تئوری هر پیام را می توان بوسیله طبل فرستاد. زبان هایی که با طبل ارتباط برقرار می کنند زبان های آهنگین هستند. معنای کلمه یا هجا بستگی به گام صدا دارد. این بدان معنی است طبل باید آهنگ صدا را تقلید کند. در آفریقا زبان درام را حتّی کودکان می فهمند. و زبان بسیار کارائی است... صدای زبان درام می تواند تا 12 کیلومتری شنیده شود!