דו-לשוניות משפרת את השמיעה

אנשים שדוברים שתי שפות שומעים יותר טוב. קל להם להבדיל בין שני קולות שונים. לתוצאה הזו הגיע מחקר אמריקאי. חוקרים בדקו כמה מתבגרים. חלק מהמשתתפים גדל עם שתי שפות. המתבגרים דברו אנגלית וספרדית. וחלק אחר של המשתתפים ידע רק את השפה האנגלית. הצעירים היו צריכים לשמוע הברה אחת. ההברה הייתה "דא". היא לא שייכת לאף אחת מהשפות. ההברה הושמעה למשתתפים דרך אוזניות. ובו זמנית נבדקה פעילות המוח שלהם עם אלקטרודות. לאחר הבדיקה הזו הצטרכו הצעירים לשמוע את ההברה שוב.

אך הפעם היו שם גם הרבה רעשים המשבשים את השמיעה. אלה היו קולות שונים שאמרו משפטים ללא משמעות. הדו-לשוניים הגיבו בצורה חזקה מאוד להברה. ומוחם הראה הרבה פעילות. הם יכלו לזהות את ההברה במדויק גם בקיומם של רעשים. אך המשתתפים החד-לשוניים לא הצליחו לעשות את זה. שמיעתם הייתה פחות טובה מזו של המשתתפים הדו-לשוניים. תוצאת הניסוי הפתיעה את החוקרים. עד אז היה ידוע שרק למוזיקאים יש יכולת שמיעה טובה במיוחד. אך נראה שגם הדו-לשוניות מאמנת את השמיעה. אנשים שדוברים שתי שפות מתמודדים בצורה מתמדת עם קולות שונים. לכן חייב מוחם לפתח יכולות חדשות. הוא לומד איך להבדיל במדויק בין מילים שונות. חוקרים בודקים עכשיו איך יכולות לשוניות משפיעות על המוח שלנו. אולי השמיעה נהיית יותר טוב גם אם לומדים שפות מאוחר יותר...