زبان چینی

زبان چینی بیشترین گویندگان را در سراسر جهان دارد. امّا، یک زبان چینی واحد وجود ندارد. چندین زبان چینی وجود دارد. همه آنها متعلق به خانواده زبان چینی- تبتی هستند. در مجموع حدود 1.3 میلیارد نفر به زبان چینی صحبت می کنند. اکثریت این افراد در جمهوری خلق چین و تایوان زندگی می کنند. در بسیاری از کشورها اقلیت های چینی زبان وجود دارند. بزرگترین زبان چینی که به آن صحبت می شود، زبان چینی عالی است. زبان عالی معیار نیز ماندارین نامیده می شود. ماندارین، زبان رسمی جمهوری خلق چین است. سایر زبان های چینی اغلب لهجه نامیده می شود. در تایوان و سنگاپور نیز به زبان ماندارین سخن گفته می شود. ماندارین زبان مادری 850 میلیون نفر است.

امّا، تقریبا برای همه مردم چینی زبان قابل درک است. به همین دلیل، گویندهان لهجه های مختلف هم از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. تمام مردم چین از یک خط مشترک برای نوشتن استفاده می کنند. شکل نوشته چینی 4،000 تا 5،000 سال قدمت دارد. به این ترتیب، چین دارای طولانی ترین سنت ادبی است. دیگر فرهنگ های آسیایی، شکل نوشته چینی را اقتباس کرده اند. حروف چینی سخت تر از سیستم های الفبایی هستند. امّا، مکالمه چینی آنچنان پیچیده نیست. دستور زبان آن را می توان به آسانی آموخت. بنابراین، زبان آموزان می توانند خیلی سریع پیشرفت خوبی اداشته باشند. و اغلب مردم مایلند زبان چینی را یاد بگیرند! این زبان به طور فزاینده ای به عنوان یک زبان خارجی، قابل قبول است. در حال حاضر، زبان چینی در همه جا تدریس می شود. جرأت خود یادگیری را داشته باشید! چینی زبان آینده خواهد بود ...