زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی به زبان های جهانی تعلق دارد. این زبان مادری بیش از 380 میلیون نفر است. علاوه بر این، بسیاری از مردم با آن به عنوان زبان دوم خود صحبت می کنند. وباعث می شود تا اسپانیایی مهم ترین زبان سیاره باشد. این زبان همچنین بزرگترین زبان رومنس جهان است. اسپانیایی ها زبان خود را زبان اسپانیائی یا کاستلانو میخوانند. منشاء زبان اسپانیایی کاستلانو است. که از زبان بومی منطقه Castille، منشأ گرفته است. اکثر اسپانیایی ها از اوایل قرن شانزدهم به زبان کاستلانو سخن می گفته اند. امروز لغات کاستلانو واسپانیائی بجای همدیگر استفاده می شوند. اما آنها همچنین می توانند یک بعد سیاسی هم داشته باشند. اسپانیایی ها پس از فتوحات و ایجاد مستعمرات پراکنده شدند. در غرب آفریقا و در فیلیپین نیز به این زبان صحبت می شود.

اما بیشتر مردم اسپانیایی زبان در آمریکا زندگی می کنند. در آمریکای مرکزی و جنوبی، اسپانیایی، زبان غالب است. امّا، تعداد مردم اسپانیایی زبان در ایالات متحده آمریکا نیز در حال افزایش است. حدود 50 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا به زبان اسپانیایی صحبت می کنند. که بیشتر از تعدادی است که در اسپانیا به آن صحبت می کنند! زبان اسپانیایی در آمریکا صحبت می شود با اسپانیائی کشورهای اروپایی متفاوت است. تفاوت در واژگان و دستور زبان بیش از هر چیز دیگری در این دو زبان مشاهده می شود. در امریکا، به عنوان مثال، از اشکال مختلف زمان گذشته استفاده می شود. تفاوت های زیادی نیز در فرهنگ لغت وجود دارد. برخی از واژه ها تنها در آمریکا، و بعضی دیگر تنها در اسپانیا به کار می رود. اما اسپانیایی حتی در آمریکا هم یکسان نیست. انواع مختلف بسیاری زبان اسپانیائی در آمریکا وجود دارد. بیشتر افراد پس از زبان انگلیسی، زبان اسپانیائی را به عنوان زبان خارجی در سرتاسر جهان فرا گرفته اند. و می توان آن را نسبتا سریع فرا گرفت. منتظر چه هستید؟ - ¡Vamos