ესპანური ენა

ესპანური ენა მსოფლიო ენებს მიეკუთვნება. ის 380 მილიონზე მეტი ადამიანის მშობლიური ენაა. გარდა ამისა, ესპანურზე, როგორც მეორე ენაზე, უამრავი ადამიანი ლაპარაკობს. ამის გამო ესპანური ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ენაა დედამიწაზე. ის ასევე ყველაზე გავრცელებულია რომანულ ენებს შორის. ესპანურად მოლაპარაკეები საკუთარ ენას español -ს ან castellano -ს უწოდებენ. ტერმინი castellano ესპანური ენის წარმომავლობას ამჟღავნებს. ის კასტილიის რეგიონში გავრცელებული დიალექტიდან განვითარდა. ესპანელების უმრავლესობა castellano -ზე ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში ლაპარაკობდა. დღეს ტერმინები español და castellano ურთიერთშენაცვლებით იხმარება. მაგრამ მათ შეიძლება ასევე პოლიტიკური მახასიათებელი ჰქონდეთ. ესპანური დაპყრობების და კოლონიზაციის შედეგად გავრცელდა. ესპანურად ასევე დასავლეთ აფრიკასა და ფილიპინებზე ლაპარაკობენ.

მაგრამ ესპანურზე მოლაპარაკე ხალხის უმრავლესობა ამერიკაში ცხოვრობს. ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში ესპანური გაბატონებული ენაა. თუმცა, ესპანურად მოლაპარაკეთა რაოდენობა აშშ-შიც იზრდება. აშშ-ში დაახლოებით 50 მილიონი ადამიანი ლაპარაკობს ესპანურად. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ესპანეთში! ამერიკული ესპანური ევროპული ესპანურისგან განსხვავდება. ყველაზე მეტი განსხვავებებია ლექსიკონსა და გრამატიკაში. მაგალითად, ამერიკაში განსხვავებული წარსული დროის ფორმა გამოიყენება. ბევრი განსხვავებაა ასევე ლექსიკონში. ზოგიერთი სიტყვა მხოლოდ ამერიკაში გამოიყენება, ზოგიერთი - მხოლოდ ესპანეთში. მაგრამ ესპანური ერთგვაროვანი ამერიკაშიც არ არის. ამერიკული ესპანურის ბევრი განსხვავებული ვარიანტი არსებობს. ესპანური ყველაზე უფრო პოპულარული მეორე ენაა მსოფლიოში ინგლისურის შემდეგ. და მისი სწავლა შედარებით სწრაფად შეიძლება. რას ელოდებით? - ¡Vamos!