ממחוות לשפה

יש למוחנו הרבה מה לעשות כשאנחנו מדברים או שומעים. הוא צריך לעבד את הסימנים הלשוניים. מחוות וסמלים הם גם סימנים לשוניים. הם היו קיימים לפני השפה האנושית. יש סימנים שמבינים בכל התרבויות. וסימנים אחרים שצריך ללמוד. הם לא מובנים מאליהם. מחוות וסמלים מעובדים כמו דיבור. והם אפילו מעובדים באותו אזור במוח! את זה הוכיח מחקר חדש. חוקרים בדקו מספר משתתפים. המשתתפים בניסוי היו צריכים לראות סרטוני וידיאו. בזמן שהם צפו בסרטונים נמדדה גם פעילות מוחם.

קבוצה אחת ראתה קליפים שהביעו דברים שונים. זה נעשה עם תנועות, סמלים ודיבור. הקבוצה השנייה צפתה בסרטונים אחרים. הסרטונים האלה היו קליפים מומצאים לא הגיוניים. דיבור, מחוות וסמלים לא היו קיימים. לא הייתה להם משמעות. דרך הבדיקה ראו המדענים למה נעשה עיבוד במוח ואיפה. הם יכלו להשוות את הפעילות המוחית של המשתתפים השונים. כל מה שהייתה לו משמעות עובד באותו אזור. תוצאת ניסוי זה היא מאוד מעניינת. היא מראה איך מוחנו לומד שפה. בהתחלה תיקשרו אנשים בעזרת מחוות. ולאחר מכן התפתחה השפה. אז מוחנו היה חייב ללמוד איך לעבד שפה כמו מחוות. וכרנאה שהוא פשוט עדכן את הגרסה הישנה...