İşaret hareketler ile dile doğru

Konuştuğumuz ya da dinlediğimiz zaman beynimizin çok görevi var. Dilsel sinyalleri işlemek zorundadır. İşaret hareketleri ve semboller de birer dilsel sinyaldir. Bunlar insan dilinden önce var olmuşlar. Bazı işaretler tüm kültürlerde anlaşılırken, bazıları da öğrenilmesi gerekiyor. Bunlar yani kendilerinden anlaşılır değiller. İşaret hareketleri ve semboller dil gibi kullanılmaktadırlar. Ve aynı beyin bölümünde işlenmektedirler! Bunu yeni bir bilimsel araştırma ispatlamıştır. Araştırmacılar birçok denek üzerinde çalışma yaptılar. Bu denenen kişiler birçok video görüntüleri izlemek zorundalardı. Klipleri izlerken beyin aktiviteleri ölçüldü.

Kliplerin bir bölümünde değişik şeyler ifade ediliyordu. Bu hareketler, semboller ve dil aracılığı ile gerçekleşiyordu. Diğer denenen kişiler ise başka video görüntüleri izliyorlardı. Bunlar saçma içerikli görüntülerdi. Bu görüntüler ne dil içeriği ne de işaret hareketleri ve semboller içermekteydi. Kısacası hiçbir anlamları yoktu. Bu ölçüm sayesinde araştırmacılar neyin nerede işlendiğini görmektelerdi. Deneklerin beyin aktivitelerini böylece karşılaştırabiliyorlardı. Anlamı olan her şey aynı bölümde analiz ediliyordu. Bu deneyin sonucu çok ilginçti. Sonuç itibarı ile beynimizin dili nasıl yeniden öğrendiği gösterilmektedir. İlk önce insanlar işaret hareketleri ile iletişim kuruyorlar. Daha sonra bir dil oluşturmaktadırlar. Böylece beyin, dili işaret hareketi olarak işlemeyi öğrenmeliydi. Ve belli ki bunun için eski versiyonu sadece güncellemişti…