איך לומד המוח דקדוק?

אנחנו מתחילים ללמוד את שפת האם שלנו בתור תינוקות. זה קורה בצורה אוטומטית לגמרי. אנחנו לא שמים לב לזה. אבל מוחנו צריך להשקיע הרבה בזמן הלמידה. הוא צריך לעבוד הרבה, למשל כשאנחנו לומדים דקדוק. הוא שומע דברים חדשים בכל יום. ומקבל תמיד תמריצים חדשים. אך מוחנו לא יכול לעבד כל תמריץ בנפרד. הוא צריך לפעול בצורה חסכונית. ולכן הוא מכוון את עבודתו לפי סדירות. מוחנו זוכר את הדברים שהוא שומע הרבה. הוא רושם לעצמו את התדירות שדבר מסוים בא בה. בעזרת הדוגמאות האלה הוא בונה חוקי דקדוק.

ילדים יודעים אם משפט הוא נכון או לא. אבל הם לא יודעים מדוע זה כך. מוחנו מזהה את החוקים מבלי ללמוד אותם. מבוגרים לומדים שפות בצורה אחרת. הם מכירים כבר את המבנים של שפת האם שלהם. אלה בונים את הבסיס לחוקי דקדוק חדשים. אך בכדי ללמוד, מבוגרים צריכים שיעורים. כשמוחנו לומד דקדוק אז יש לו מערכת קבועה. את זה רואים למשל בחילוק לשמות ופעלים. הם נשמרים באזורים שונים במוח. ואזורים שונים במוח מופעלים כשהם מעובדים. חוקים מסובכים גם נלמדים אחרת מחוקים פשוטים. כשמוחנו לומד חוקים מסובכים, פועלים מספר אזורים במוח יחדיו. עדיין לא ברור איך המוח לומד דקדוק. אבל אנחנו יודעים שהוא יכול ללמוד כל דקדוק שהוא...