Beyin grameri nasıl öğrenir?

Bebek iken anadilimizi öğrenmeye başlarız. Bu kendiliğinden gerçekleşir. Farkında bile olmayız. Beynimiz ise öğrenirken çok çaba sarf etmek zorundadır. Örneğin gramer öğrenirken çok görevi vardır. Her gün yeni şeyler duymaktadır. Sürekli yeni güdüler almaktadır. Beyin ama bu her aldığı güdüyü işleyemeyebilir. Bu konuda ekonomik davranmalıdır. Bundan dolayı düzenli olan şeylere odaklanır. Beyin sıkça duyduklarını aklında tutar. Belirli bir şeyin ne sıklıkla olduğunu kayıt altına alır. Bu örneklerden de bir gramer kuralı oluşturmaktadır.

Çocuklar bir cümlenin doğru ya da yanlış olduğunu bilirler. Ama bunun neden böyle olduğunu bilmezler. Onların beyinleri kuralları öğrenmeden bilirler. Yetişkinler ise dili farklı öğrenirler. Onlar anadillerindeki yapıları bilmektedirler. Bunlar da yeni gramer kurallar için alt yapıyı hazırlar. Yetişkinler öğrenebilmek için derse ihtiyaç duyarlar. Bir beyin gramer öğrenirken sabit bir sistemi vardır. Bu mesela isim ve fiilde görülmektedir. Beynin değişik alalarına kayıt edilirler. Bunları işlerken de değişik bölgeler aktif olurlar. Ve kolay kurallar karmaşık kurallardan farklı öğrenilir. Karmaşık kurallarda beyinin birçok bölgesi birlikte hareket etmektedir. Beynin grameri tam olarak nasıl öğrendiği daha araştırılmadı. Sadece teorik olarak her grameri öğrenebileceği bilinmektedir…