چگونه می توان دو زبان را در آن واحد آموخت

امروز زبان های خارجی به طور فزاینده ای اهمیّت پیدا می کنند. بسیاری از مردم در حال یادگیری یک زبان خارجی هستند. زبان های جالب بسیاری در جهان وجود دارند. بنابراین، بسیاری از مردم زبان های متعدّد را در آن واحد می آموزند. اگر کودکان در یک محیط دوزبانه بزرگ شوند این کار معمولا دشوار نیست. مغز هر دو زبان را به طور خودکار می آموزد. وقتی که آنها بزرگتر می شوند می دانند که چه چیزی به چه زبانی مربوط است. افراد دو زبانه ویژگی های معمول هر دو زبان را می شناسند. آمّا این وضع در مورد بزرگسالان متفاوت است. آنها نمی توانند دو زبان را به طور همزمان به راحتی یاد بگیرند. کسانی که دو زبان را در آن واحد می آموزند باید برخی از قواعد را رعایت کنند. اول، مقایسه هر دو زبان با یکدیگر مهم است. زبان هایی که متعلق به یک خانواده زبان هستند اغلب بسیار مشابه هستند.

این امر می تواند به ترکیب کردن آنها منجر شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل دقیق هر دو زبان معقول است. به عنوان مثال، شما می توانید یک لیست تهیّه کنید. و در آن می توانید شباهت ها و تفاوت های این زبان ها را یادداشت کنید. به این ترتیب مغز مجبور است با هر دو زبان به شدّت کار کند. و می تواند خصوصیات آن دو زبان را به خاطر بیاورد. همچنین باید از رنگ ها و پوشه های جداگانه برای هر زبان استفاده کند. این کار به جدا کردن واضح این دو زبان از یکدیگر کمک می کند. اگر شخص در حال یادگیری دو زبان متفاوت است، مطلب دیگری است. هیچ خطری از مخلوط کردن دو زبان مختلف وجود ندارد. در این مورد، خطر در مقایسه زبانها با یکدیگر استد! و مقایسه این زبان با زبان مادری بهتر خواهد بود. هنگامی که مغز تباین را تشخیص می دهد، به طور موثرتری می آموزد. همچنین مهم است که هر دو زبان را به یک اندازه آموخت. امّا، در تئوری تعداد زبان هائی که مغز می آموزد مهم نیست ...