Taal en wiskunde

Denke en taal hoort bymekaar. Hulle beïnvloed mekaar. Die taalkundige strukture vorm die struktuur van ons denke. In party tale is daar byvoorbeeld geen woorde vir getalle nie. Die sprekers verstaan nie die konsep van getalle nie. Wiskunde en taal hoort dus ook in ’n sin bymekaar. Grammatikale en wiskundige strukture stem dikwels ooreen. Party navorsers glo hulle word ook eenders verwerk. Hulle glo die taalsentrum is ook vir wiskunde verantwoordelik. Dit kan die brein help om berekenings te doen. Onlangse studies het egter tot ’n ander gevolgtrekking gelei. Hulle wys dat die brein wiskunde sonder taal verwerk. Navorsers het drie mans bestudeer.

Dié proefkonyne het breinskade gehad. Gevolglik was hul taalsentrum ook beskadig. Die mans het baie gesukkel om te praat. Hulle kon nie meer eenvoudige sinne formuleer nie. Hulle kon ook nie woorde verstaan nie. Na die spraaktoets moes die mans wiskundige probleme oplos. Van die wiskundige raaisels was baie ingewikkeld. Tog kon die proefkonyne dit oplos! Die resultaat van dié studie is baie interessant. Dit bewys dat wiskunde nie saam met woorde gekodeer word nie. Dis moontlik dat taal en wiskunde dieselfde grondslag het. Albei word in dieselfde sentrum verwerk. Maar wiskunde hoef nie eers in taal omskep te word nie. Miskien ontwikkel taal en wiskunde ook saam… Wanneer die brein klaar is, bestaan hulle onafhanklik van mekaar!