שפה ומתמטיקה

חשיבה ושפה שייכים יחדיו. והם משפיעים אחת על השנייה. מבנים לשוניים מעצבים את מבני החשיבה שלנו. למשל, יש שפות שאין בהן את המילים לתאר מספרים. דוברי שפות אלה לא מבינים את המושג מספרים. גם מתמטיקה ושפות שייכות איכשהו יחדיו. מבנים דקדוקיים ומתמטיים הם לעתים קרובות דומים. יש חוקרים שמאמינים שנעשה להם גם עיבוד דומה במוח. הם חושבים שמרכז השפות שלנו גם אחראי על עיבוד מתמטיקה. והוא יכול לעזור למוחנו לעשות חישובים. אך מחקרים חדשים מגיעים לתוצאה שונה. הם מראים שמוחנו מעבד מתמטיקה גם ללא שפה. חוקרים בדקו שלושה גברים.

מוחם של הנבדקים היה פצוע. ומרכז השפות במוח ניזוק כתוצאה מהפציעה. היה לגברים קושי גדול בדיבור. והם לא יכלו להרכיב משפטים פשוטים. הם גם לא יכלו להבין מילים. הגברים היו צריכים לפתור שאלות בחשבון לאחר מבחן השפה. חלק מהחידות המתמטיות האלה היו מאוד מסובכים. והם הצליחו לפתור אותן למרות זאת! תוצאת מחקר זה היא מאוד מעניינת. היא מראה שמתמטיקה לא מקודדת בעזרת מילים. יכול להיות שיש לשפה ולמתמטיקה את אותו בסיס. לשתיהן נעשה עיבוד על ידי אותו מרכז במוח. אך מוחנו לא צריך לתרגם מתמטיקה לשפה קודם. אולי מתפתחות שפה ומתמטיקה גם יחדיו... והן נפרדות אחת מהשנייה כשמוחנו מסיים להתפתח!