Dil ve matematik

Düşünmek ve dil ayrılmaz bir ikilidir, ve birbirilerini etkilerler. Dil yapıları, düşünce yapılarımızı etkilemektedir. Örneğin bazı dillerde sayılar için kelimeler yoktur. Konuşanlar, sayıların taslağını anlamamaktadırlar. Ayrıca matematiğin ve dillerin de bir şekilde birbiri ile bağlantısı var. Gramer ve matematiğin yapıları birbirlerine çok benzemektedirler. Bazı araştırmacılar bunların ayni işlediklerini de düşünmektedirler. Onlara göre dil merkezi matematikten de sorumludur. Beyne hesaplamalar yapmayı destekleyebilir. Yeni araştırmalar sayesinde ama farklı sonuçlar elde edilmekte. Bunlar, beynimizin matematiği dil aracılığı ile işlenemediğini gösterirler. Araştırmacılar üç erkek üzerinde test yapmışlar.

Bu deneklerin beyinleri yaralıydı. Böylece dil merkezleri de hasarlıydı. Erkekler konuşmada zorluk çekiyorlardı. Artık kolay cümleler kuramıyorlardı. Kelimeleri de anlayamıyorlardı. Dil testinden sonra bu erkekler matematik alıştırması çözmek zorundalardı. Bu matematiksel bilmecelerin bazıları çok karmaşıktı. Yine de denekler bu soruları çözebildiler! Bu araştırmanın sonucu çok ilginçtir. Matematiğin kelimelerle kod edilmediğini göstermektedir. Muhtemelen matematik ve dilin aynı alt yapıları var. Her ikisi de aynı merkez tarafından işlenmektedir. Bu durumda ama matematik ilk önce dile çevrilmemeli. Belki dil ve matematik birlikte gelişiyorlardır... Beyin bittiği zaman, birbirilerinden bağımsız var oluyor!