تمرکز بیشتر = یادگیری بهتر

در هنگام یادگیری باید تمرکز کنیم. همه توجه ما باید به یک چیز باشد. قدرت تمرکز، ذاتی نیست. اوّل باید بیاموزیم که چگونه تمرکز کنیم. این امر معمولا در مهد کودک یا مدرسه رخ می دهد. در سن شش سالگی، کودکان می توانند به مدت حدود 15 دقیقه تمرکز کنند. نوجوانان 14 ساله می توانند دو برابر این مدّت تمرکز کنند. مدّت تمرکز بزرگسالان، حدود 45 دقیقه طول می کشد. بعد از مدّت زمان مشخصی به تدریج از تمرکز کاسته می شود. پس از آن خواننده علاقه خود را نسبت به موضوع از دست می دهد. آنها همچنین می توانند خسته شوند و یا تحت فشار روانی قرار گیرند. در نتیجه، مطالعه مشکل تر می شود. حافظه هم نمی تواند مطالب را به خوبی حفظ کند.

امّا، فرد می تواند تمرکز خود را افزایش دهد! این بسیار مهم است که شما قبل از مطالعه به اندازه کافی استراحت کرده باشید. کسی که خسته است تنها می تواند برای یک مدّت کوتاه تمرکز کند. زمانی که خسته هستیم مغز ما اشتباه می کند. احساسات ما نیز بر تمرکز اثر دارد. کسی که می خواهد به طور موٍثر مطلبی را یاد بگیرد باید فکرش آزاد باشد. احساسات بیش از حد مثبت یا منفی مانع موفقیت یادگیری می شود. البته، یک فرد همیشه نمی تواند احساسات خود را کنترل کند. اما شما می توانید سعی کنید آنها را هنگام مطالعه نادیده بگیرید. کسی که می خواهد تمرکز کند، باید انگیزه داشته باشد. ما همیشه باید در هنگام مطالعه هدفی در ذهن داشته باشیم. پس از آن مغز ما آماده تمرکز است. وجود یک محیط آرام نیز برای تمرکز مهم است. و: شما باید در هنگاه مطالعه برای این که بیدار بمانید مقدار زیادی آب بنوشید. کسی که همه این مطالب را در ذهن داشته باشد مسلما می تواند برای مدّت طولانی تری تمرکز کند.