ಆಂಗ್ಲ UK for beginners (ಕನ್ನಡ)

ಕನ್ನಡ | ಆಂಗ್ಲ UK Audio Language Course

Learn ಆಂಗ್ಲ UK quickly and easily with book2 MP3-language courses! ಆಂಗ್ಲ UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"book2 - ಕನ್ನಡ - ಆಂಗ್ಲ UK for beginners" ►BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn ಆಂಗ್ಲ UK using the iPhone or Android app

The book2 language course ಕನ್ನಡ -ಆಂಗ್ಲ UK is also available as the iPhone app Learn ಆಂಗ್ಲ UK or Android app. Learn ಕನ್ನಡ - ಆಂಗ್ಲ UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

Table of contents

 1. ಜನಗಳು / ಜನರು
 2. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು
 3. ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು
 4. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
 5. ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳು
 6. ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು
 7. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 8. ಸಮಯ
 9. ವಾರದ ದಿನಗಳು
 10. ನಿನ್ನೆ- ಇಂದು - ನಾಳೆ
 11. ತಿಂಗಳುಗಳು
 12. ಪಾನೀಯಗಳು
 13. ಕೆಲಸಗಳು
 14. ಬಣ್ಣಗಳು
 15. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು
 16. ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ
 17. ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಮನೆಯೊಳಗೆ
 18. ಮನೆ ಸಚ್ಛತೆ
 19. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
 20. ಲೋಕಾರೂಢಿ ೧
 21. ಲೋಕಾರೂಢಿ ೨
 22. ಲೋಕಾರೂಢಿ ೩
 23. ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು
 24. ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ
 25. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
 26. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ
 27. ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ಆಗಮನ
 28. ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ದೂರುಗಳು
 29. ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೧
 30. ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೨
 31. ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೩
 32. ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೪
 33. ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ
 34. ರೈಲಿನೊಳಗೆ
 35. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ
 36. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 37. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
 38. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
 39. ವಾಹನದ ತೊಂದರೆ
 40. ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದು
 41. ಎಲ್ಲಿದೆ...?
 42. ನಗರದರ್ಶನ
 43. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ
 44. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು
 45. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
 46. ಡಿಸ್ಕೊನಲ್ಲಿ
 47. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸಿಧ್ಧತೆಗಳು
 48. ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 49. ಕ್ರೀಡೆ (ಗಳು)
 50. ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ
 51. ಸಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು
 52. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
 53. ಅಂಗಡಿಗಳು
 54. ಸಾಮಾನುಗಳ ಖರೀದಿ
 55. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
 56. ಭಾವನೆಗಳು
 57. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ
 58. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು
 59. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
 60. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ
 61. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 62. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ೧
 63. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ೨
 64. ನಿಷೇಧರೂಪ ೧
 65. ನಿಷೇಧರೂಪ ೨
 66. ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ೧
 67. ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ೨
 68. ದೊಡ್ಡ – ಚಿಕ್ಕ
 69. ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು
 70. ಏನನ್ನಾದರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು
 71. ಏನನ್ನಾದರು ಬಯಸುವುದು
 72. ಏನಾದರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು
 73. (ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡ) ಬಹುದು
 74. ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 75. ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೧
 76. ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨
 77. ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೩
 78. ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೧
 79. ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೨
 80. ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೩
 81. ಭೂತಕಾಲ ೧
 82. ಭೂತಕಾಲ ೨
 83. ಭೂತಕಾಲ – ೩
 84. ಭೂತಕಾಲ ೪
 85. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೧
 86. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩
 87. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧
 88. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೨
 89. ವಿಧಿರೂಪ ೧
 90. ವಿಧಿರೂಪ ೨
 91. ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಅದು / ಎಂದು ೧
 92. ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಅದು / ಎಂದು ೨
 93. ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - 'ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ'
 94. ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧
 95. ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೨
 96. ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು ೩
 97. ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು ೪
 98. ಜೋಡಿ ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು
 99. ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ
 100. ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು


Download MP3s (.zip files)