адыгабзэ » амхарский   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [ዘጠና ሰባት]
97 [zet’ena sebati]

መስተጻምር 4
mesitets’amiri 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

97 [ዘጠና ሰባት]
97 [zet’ena sebati]

መስተጻምር 4
mesitets’amiri 4

Click to see the text:   
адыгабзэአማርኛ
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. ቴሌ--- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ----
t---------- k----- b------- i-- i--------- w-------።
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. የመ- ቢ--- እ- ተ-----
y------ b------- i-- t------------።
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. ብን----- እ- አ-----
b---------------- i-- ā---------።
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. ቴሌ--- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ----
t---------- k----- b------- i-- i--------- w-------።
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. የመ- ቢ--- እ- ተ-----
y------ b------- i-- t------------።
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. ብን----- እ- አ-----
b---------------- i-- ā---------።
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. መን- ፈ-- ባ----- እ--- መ-- ይ----
m----- f------ b----------- i------- m----- y-------።
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. መን-- ተ----- ቢ--- እ--- በ---- ይ----
m------- t------------- b------- i------- b---------- y-------።
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. የጠ- ቢ--- እ--- ሳ--- ይ----
y------- b------- i------- s------- y-------።
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. መን- ፈ-- የ--- ሆ-- መ-- ይ----
m----- f------ y------- h----- m----- y-------።
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. መን-- አ----- ነ- ቢ--- በ---- ይ----
m------- ā------------ n--- b------- b---------- y-------።
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. ሰክ-- ሆ-- ሳ--- ይ----
s-------- h----- s------- y-------።
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. ብት--- እ--- ስ- አ------
b--------- i------- s--- ā------------።
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. ቢያ--- እ--- ወ- ዶ--- አ----- ።
b--------- i------- w--- d------- ā----------- ።
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. ገን-- ባ----- እ--- መ-- ገ---
g------- b----------- i------- m----- g------።
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. ተም--- ሆ-- ስ- አ------
t---------- h----- s--- ā------------።
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. ህመ- አ-- ሆ-- ወ- ዶ--- አ------
h----- ā---- h----- w--- d------- ā-----------።
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. ገን-- የ--- ሆ-- መ-- ገ---
g------- y------- h----- m----- g------።