адыгабзэ » арапыбз   ХьакIэщым – Къэсыныр


27 [тiокiырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

‫27[سبعة وعشرون]‬
‫27[sbet waeashrun]‬

‫فى الفندق – الوصول‬
‫fa alfunduq - alwusul‬

27 [тIокIырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

‫27[سبعة وعشرون]‬
‫27[sbet waeashrun]‬

‫فى الفندق – الوصول‬
‫fa alfunduq - alwusul‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Унэ нэкI шъуиIа? ‫أ----- غ--- ش------
‫-------- g------ s---------‬
Сэ унэ къызыфязгъэгъэнэгъагъ. ‫ل----- ب--- غ---.‬
‫-------- b----- g------‬
Сэ слъэкъуацIэ Мюллер. ‫ا--- م---.‬
‫---- m---‬
   
Сэ зы нэбгырэм пае унэ сыфай. ‫أ---- إ-- غ--- م----.‬
‫----- '----- g------ m--------‬
Сэ нэбгыритIумэ апае унэ сыфай. ‫أ---- إ-- غ--- م-----.‬
‫----- '----- g------ m--------‬
Мы унэм зы чэщ щипхыным тхьапш тефэрэр? ‫ك- س-- ا----- ف- ا-------
‫-- s--- a-------- f- a---------‬
   
Сэ гъэпскIыпIэ хэтэу унэ сыфай. ‫أ--- غ--- م- ح---.‬
‫---- g-------- m-- h-----‬
Сэ душ хэтэу унэ сыфай. ‫أ--- غ--- م- د-.‬
‫---- g------ m-- d--‬
Унэм сеплъымэ хъущта? ‫أ------ ر--- ا-------
‫-------- r---- a--------‬
   
Мыщ гараж щыIа? ‫ه- ل---- م-----
‫-- l------- m-----‬
Мыщ сейф щыIа? ‫ه- ل---- خ---- آ-------
‫-- l-------- k------- a-----‬
Мыщ факс щыIа? ‫ه- ل---- ج--- ف-----
‫-- l------- j---- f---‬
   
Дэгъу, унэр сэштэ. ‫ل- ب--- س--- ا-----.‬
‫--- b----- s------ a--------‬
IункIыбзэхэр мары. ‫إ--- ا-------.‬
‫------- a----------‬
Мыр сибагаж. ‫ه-- أ-----.‬
‫----- '-------‬
   
Сыхьатыр тхьапшым пчэдыжьышхэ арагъэшIыра? ‫م-- م--- ا--------
‫---- m----- a--------‬
Сыхьатыр тхьапшым щэджэгъуашхэ арагъэшIыра? ‫م-- م--- ا-------
‫---- m----- a-------‬
Сыхьатыр тхьапшым пчыхьэшъхьашхэ арагъэшIыра? ‫م-- م--- ا-------
‫---- m----- a------‬