адыгабзэ » арапыбз   ХьакIэщым – Тхьаусыхэ


28 [тiокiырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

‫28 [ثمانية وعشرون]‬
‫28 [thmanyt waeashrun]‬

‫في الفندق ــ الشكاوى‬
‫fi alfunduq alshshakawaa‬

28 [тIокIырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

‫28 [ثمانية وعشرون]‬
‫28 [thmanyt waeashrun]‬

‫في الفندق ــ الشكاوى‬
‫fi alfunduq alshshakawaa‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Душым Iоф ышIэрэп. ‫ا--- ل- ي---.‬
‫------- l- y----‬
Псы фабэ щыIэп. ‫ل- ي--- م-- س---.‬
‫--- y---- m-- s----‬
Мыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщтба? ‫أ----- إ---- أ-- ل--------
‫------- '------ a-- l---------‬
   
Унэм телефон итэп. ‫ل- ه--- ف- ا-----.‬
‫-- h---- f- a------‬
Унэм телевизор итэп. ‫و-- ج--- ت---- ف- ا-----.‬
‫--- j---- t----- f- a--------‬
Унэм балкон иIэп. ‫ل- ش--- ل-----.‬
‫--- s------ l----------‬
   
Унэм щыбырысыр дэд. ‫ا----- ص----.‬
‫--------- s--------‬
Унэр цIыкIу дэд. ‫ا----- ج--- ص----.‬
‫--------- j---- s--------‬
Унэр шIункIы дэд. ‫ا----- م---- ل-----.‬
‫--------- m------- l---------‬
   
ГъэфэбапIэм Iоф ышIэрэп. ‫ا------ ل- ت---.‬
‫---------- l- t-----‬
Жьыгъэкъабзэм Iоф ышIэрэп. ‫ا----- ل- ي---.‬
‫------- l- y-----‬
Телевизорыр къутагъэ. ‫ج--- ا------ م---.‬
‫---- a-------- m-----‬
   
Ар сыгу рихьырэп. ‫ذ-- ل- ي-----.‬
‫------ l- y-------‬
Ар сэркIэ лъэпIаIо. ‫ذ-- م--- ل-----.‬
‫------ m------- l----------‬
Нахь пыутэу зыгорэ шъуиIа? ‫أ ل---- م- ه- أ-----
‫- l------- m- h- '-----‬
   
Мы Iэгъо-благъом ныбжьыкIэ псэупIэ щыIа? ‫ه- ه--- ب--- ل----- ب-------
‫-- h---- b---- l---------- b-------‬
Мы Iэгъо-благъом зыгъэпсэфыпIэ щыIа? ‫ه- ه--- ف--- و---- ع---- ق-----
‫-- h---- f----- w------- e----- q----‬
Мы Iэгъо-благъом ресторан щыIа? ‫ه- ه--- م--- ق-----
‫-- h---- m----- q----‬