адыгабзэ » арапыбз   Урыгъозэн


41 [тiокiитiурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

‫41 [واحد وأربعون]‬
‫41 [wahid wa'arbaeun]‬

‫الإتجاه الصحيح‬
‫al'iitjah alssahih‬

41 [тIокIитIурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

‫41 [واحد وأربعون]‬
‫41 [wahid wa'arbaeun]‬

‫الإتجاه الصحيح‬
‫al'iitjah alssahih‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Турист агентствэр тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا----- ا------ ؟-
‫--- h- a------- a------- ‬
Къалэм икарт сэщ пае шъуиIэна? ‫ه- ي---- إ----- م----- ل------ ؟-
‫-- y------- '-------- m------- l-------- ‬
Мы хьакIэщым унэ щыуубытын плъэкIыщта? ‫أ------ ه-- ح-- غ--- ف- ف--- ؟-
‫-------- h--- h---- g------ f- f----- ‬
   
Къэлэжъыр тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا------ ا--------
‫--- h- a-------- a--------‬
Чылысыр тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا------------
‫--- h- a----------‬
Музеир тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا-------
‫--- h- a------‬
   
Почтэ маркэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? ‫أ-- ي----- ش--- ط---- ب-------
‫--- y-------- s----- t------ b----‬
Къэгъагъэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? ‫أ-- ي----- ش--- ز-----
‫--- y-------- s----- z---‬
Билетхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? ‫أ-- ي----- ش--- ت---- س----
‫---- y-------- s----- t------- s---‬
   
Къухьэ уцупIэр тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا----- / ا--------
‫---- h- a------ / a------‬
Бэдзэрыр тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا------
‫---- h- a-----‬
Къэлэсэраир тыдэ щыI? ‫أ-- ه- ا------
‫--- h- a-----‬
   
Экскурсиер сыдигъуа зырагъажьэрэр? ‫م-- ت--- ا-------
‫---- t---- a-------‬
Экскурсиер сыдигъуа заухырэр? ‫م-- ت---- ا----- ؟-
‫---- t------ a------ ‬
Экскурсием сыд фэдиз уахътэу текIуадэрэр? ‫ك- ت--- ا-------
‫--- t----- a-------‬
   
Сэ нэмыцыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. ‫أ--- د----- س------ ي---- ا--------.‬
‫---- d------ s------- y--------- a-----------‬
Сэ итальяныбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. ‫أ--- د----- س------ ي---- ا--------.‬
‫---- d------ s------- y--------- a-----------‬
Сэ французыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. ‫أ--- د----- س------ ي---- ي---- ا--------.‬
‫---- d------ s------- y--------- y--------- a-------‬