адыгабзэ » арапыбз   Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын


47 [тiокiитiурэ блырэ]

Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын

-

‫47 [سبعة وأربعون]‬
‫47 [sbieat wa'arbaeun]‬

‫اتحضير للسفر‬
‫athdir lilssufr‬

47 [тIокIитIурэ блырэ]

Гъогу техьаным зыфэгъэхьазырын

-

‫47 [سبعة وأربعون]‬
‫47 [sbieat wa'arbaeun]‬

‫اتحضير للسفر‬
‫athdir lilssufr‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Тичемодан бгъэхьазырын фае. ‫ع--- أ- ت---- ح--------
‫---- '--- t------ h-------‬
Зыпари зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп! ‫إ--- أ- ت--- ش------
‫----- '--- t---- s------‬
Чемодан нахь инэу уищыкIагъ. ‫إ-- ت------ إ-- ح---- ك----.‬
‫------ t------- '----- h------ k-------‬
   
Паспортыр къызыщымыгъэгъупш! ‫ل- ت--- ج--- ا------
‫--- t---- j---- a------‬
Къухьэлъэтэ билетыр къызыщымыгъэгъупш! ‫ل- ت--- ت---- ا--------
‫--- t---- t-------- a---------‬
Гъогу чекхэр къызыщымыгъэгъупш! ‫ل- ت--- ا------ ا---------
‫--- t---- a----------- a----------‬
   
Тыгъэм укъезымыгъэстыщт кремыр зыдашт. ‫خ-- ا----- ا----- م- ا----.‬
‫----- a--------- a----- m-- a--------‬
Нэгъунджэ шIуцIэр зыдашт. ‫خ-- م-- ا------- ا------.‬
‫----- m---- a--------- a------------‬
Гъэмэфэ паIор зыдашт. ‫خ-- ق--- ت---- م- ا----.‬
‫---- q------- t----- m-- a--------‬
   
Картэр зыдапштэ пшIоигъуа? ‫ه- ت--- خ---- ل-------
‫-- t---- k------- l--------‬
Гъогурыгъуазэр зыдапштэ пшIоигъуа? ‫ه- ت--- د----- س------ ؟-
‫-- t---- d------ s------- ‬
Щамсыир (щэтырэр) зыдапштэ пшIоигъуа? ‫ه- س---- م-- م--- ض- ا------
‫-- s-------- m---- m--------- d--- a------‬
   
Гъончэджхэр, джанэхэр, лъэпэдхэр къызыщымыгъэгъупш. ‫ل- ت--- ا------- و------- و-------.‬
‫--- t---- a--------- w-------- w---------‬
Пшъэдэлъхэр, бгырыпххэр, кIакIохэр къызыщымыгъэгъупш. ‫ل- ت--- ر--- ا---- و------ و------.‬
‫--- t---- r----- a----- w------- w----------‬
Пижамэхэр, чэщ джанэхэр, футболкэхэр къызыщымыгъэгъупш. ‫ل- ت--- م---- و----- ا----- و------- ا-------.‬
‫--- t---- m------ w------- a-------- w-------- a------------‬
   
Щырыкъухэр, гъэмэфэ цуакъэхэр, щазымэхэр уищыкIэгъэщтых. ‫أ-- ب---- إ-- أ---- و ص--- و ج---.‬
‫--- b------ '----- '------- w s----- w j-------‬
IэплъэкIжъыехэр, сабын ыкIи IэбжъэнэпыупкIыр уищыкIэгъэщтых. ‫أ-- ب---- إ-- م----- ص---- و--- ل------.‬
‫--- b------ '----- m-------- s---- w------- l---------‬
Шъхьэмажьэр, цэлъэкIхэр уищыкIэгъэщтых. ‫أ-- ب---- إ-- م-- و----- و----- أ----.‬
‫---- b------ '----- m----- w-------- w------- '------‬