адыгабзэ » арапыбз   Тучанзэхэтым


52 [шъэныкъорэ тiурэ]

Тучанзэхэтым

-

‫52 [اثنان وخمسون]‬
‫52 [athnan wakhamasun]‬

‫فى المتجر‬
‫faa almutajr‬

52 [шъэныкъорэ тIурэ]

Тучанзэхэтым

-

‫52 [اثنان وخمسون]‬
‫52 [athnan wakhamasun]‬

‫فى المتجر‬
‫faa almutajr‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Тучанзэхэтым тыкIощта? ‫أ---- إ-- م-----
‫------- '----- m---‬
Сыщэфэн фае. ‫ع-- أ- أ----- / أ-----.‬
‫--- '--- a----- / a-----‬
Сэ бэдэдэ сщэфын фае. ‫أ-- ش--- ا-----.‬
‫---- s----- a-------‬
   
Офис псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? ‫أ-- ه- ا------ ا---------
‫--- h- a------ a------‬
Письмэхэм апае конвертрэ тхьапэрэ сищыкIагъэх. ‫أ---- إ-- م----- و--- ر----.‬
‫----- '----- m-------- w----- r----‬
Ручкэхэмрэ фломастерхэмрэ сищыкIагъэх. ‫أ---- إ-- أ---- ن---- و----- ت----.‬
‫----- '----- '----- n------- w------- t------‬
   
Унэгъо псэуалъэхэр тыдэ щыIэха? ‫أ-- ه- أ---- ا---- / ا-------
‫--- h- '------- a----- / a--------‬
Шкафрэ комодрэ сищыкIагъэх. ‫أ---- إ-- خ---- أ---- و-------- أ----.‬
‫----- '----- k------- '------- w------------- '-----‬
Зыщытхэхэрэ столрэ мэкIайрэ сищыкIагъэх. ‫أ---- إ-- م--- و----- ذ-- ر---.‬
‫----- '----- m----- w--------- d--- r-----‬
   
Джэгуалъэхэр тыдэ щыIэха? ‫أ-- ه- ا--------
‫--- h- a-------‬
Нысхъапэрэ мышъэ шъабэрэ сищыкIагъэх. ‫أ---- إ-- د--- و-- م- ا------.‬
‫----- '----- d----- w----- m-- a-------‬
Хьэшъотопрэ шахматхэмрэ сафай. ‫أ---- إ-- ك-- ق-- و-----.‬
‫----- '----- k---- q----- w----------‬
   
Iэмэ-псымэхэр тыдэ щыIэха? ‫أ-- ه- ا------
‫--- h- a----‬
Уатэрэ Iадэрэ сищыкIагъ. ‫أ---- إ-- ش---- و-----.‬
‫----- '----- s------ w---------‬
Бырыугъэчэрэгъурэ джамбырыугъазэрэ сищыкIагъ. ‫أ---- إ-- م---- و--- م-- ب----.‬
‫----- '----- m------ w------- m---- b------‬
   
Гъэдэхалъэхэр тыдэ щыIэх? ‫أ-- ه- ا----------
‫--- h- a---------‬
Пшъэрылърэ Iэхъурэ сищыкIагъ. ‫أ---- إ-- س---- و--- س---.‬
‫----- '----- s------- w------- s----‬
Iалъынрэ тхьакIумпылъхьэхэмрэ сищыкIагъ. ‫أ---- ‘-- خ--- و--- أ----.‬
‫----- '-- k----- w------- '-----‬