адыгабзэ » арапыбз   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

‫55 [خمسة وخمسون]‬
‫55 [khmst wakhamasun]‬

‫العمل / المهنة‬
‫aleamal / almuhnat‬

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

‫55 [خمسة وخمسون]‬
‫55 [khmst wakhamasun]‬

‫العمل / المهنة‬
‫aleamal / almuhnat‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? ‫م- م----- / أ-- م--- ت------
‫-- m---------- / a-- m--- t----‬
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. ‫ز--- ط---.‬
‫---- t----‬
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. ‫و--- أ--- ب---- ج--- ك-----.‬
‫------ '----- b------ j----- k------‬
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. ‫ق----- س------.‬
‫------- s----------‬
ХэбзэIахьэр иныIо. ‫و--- ا------ م-----.‬
‫----- a--------- m----------‬
Медицинэ страховкэри бащэ. ‫و------- ا---- م----.‬
‫--------- a------ m------‬
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? ‫م- ت--- أ- ت-----
‫--- t---- '-- t----‬
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. ‫أ--- أ- أ--- م------.‬
‫---- '--- '----- m-------‬
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. ‫أ--- أ- أ--- ف- ا------.‬
‫---- '--- '----- f- a---------‬
   
Сэ сыстажёр. ‫أ-- م----.‬
‫--- m-------‬
Сэ къэзлэжьрэр бэп. ‫ل- أ--- ك-----.‬
‫--- '----- k-------‬
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. ‫أ-- أ---- ف- د--- أ-----.‬
‫--- '--------- f- d----- '-------‬
   
Мыр тиIэшъхьэтет. ‫ه-- ه- ر----.‬
‫---- h- r------‬
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. ‫و------ ل----.‬
‫---------- l-------‬
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. ‫ع-- ا---- ن--- ج----- إ-- ا-----/ ا----- ف- ا------
‫---- a------ n------ j------ '----- a--------/ a------- f- a-----------‬
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. ‫إ-- أ--- ل----- ع-- ع--.‬
‫----- '----- l------- e---- e--‬
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. ‫م-- ع-- و--- ع--- ع- ا----.‬
‫---- e-- w----- e---- e-- a----‬
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. ‫ف- ه-- ا---- ا----- ع--- ع- ا----.‬
‫-- h--- a------ a------ e---- e-- a----‬